Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Hybricon Bus System AB (publ)

Styrelsen i Hybricon Bus System AB (publ) (nedan ”Hybricon”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara fredagen den 18 december 2020. Sammanläggning av aktier 1:100 innebär att etthundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.

Den extra bolagsstämman i Hybricon beslutade den 3 december 2020 om sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att etthundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket och Hybricons styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara fredagen den 18 december 2020.

• Sista dagen för handel i Hybricons aktie innan sammanläggningen är onsdagen den 16 december 2020

• Första dag för handel i Hybricons aktie efter sammanläggning är torsdagen den 17 december 2020, vilket innebär att aktiekursen från och med den 17 december 2020 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen

• Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer Hybricons aktie att byta ISIN-kod. Från och med torsdagen den 17 december 2020 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0015345897.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 496 723 803 till 4 967 238 aktier med ett kvotvärde om 3 kr per aktie. Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 18 december 2020. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med sexton kommer att avrundas uppåt utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072-733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se

 

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.