Covid-19 på Hybricon Bus System AB

Pga att ett antal medarbetare insjuknat i Covid-19 har ledningen beslutat om nedstängning av serviceverkstaden i Umeå under vecka 18. Stängningen genomförs för att förhindra ytterligare smittspridning.

King Long relaterad verksamhet berörs ej, då arbetet utförs på distans. 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Prenumerera