Hybricon inleder samtal med fackliga samarbetspartner

För att säkra bolagets långsiktiga överlevnad och skapa uthållighet så kommer Hybricons ledning att förhandla – med medarbetarnas fackförbund – om möjligheterna att anpassa personalstyrkan till rådande produktionsläge.

Under första delen av 2017 kommer Hybricons fokus ligga på försäljning, produkt- och kvalitetsutveckling, samt service- och eftermarknad. Förhandlingen berör i första hand administration och produktionspersonal.

– Dagens besked är ett led i den omställning som påbörjades redan under sommaren 2016. Det följer vår långsiktiga plan, samt är i linje med de avsikter vi kommunicerat i vår senaste kvartalsrapport, kommenterar Fredrik Jonsson VD Hybricon Bus System AB.

För ytterligare information: Vänligen kontakta 

Fredrik Jonsson, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 560 56 16 email fredrik.jonsson@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se 

Om Hybricon 

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.
Twittra det här

Citat

Dagens besked är ett led i den omställning som påbörjades redan under sommaren 2016. Det följer vår långsiktiga plan, samt är i linje med de avsikter vi kommunicerat i vår senaste kvartalsrapport
Fredrik Jonsson VD Hybricon Bus System AB.