Hybricon upptar lån om 4 MSEK

Hybricon meddelar idag att bolaget upptar lån om 4 MSEK från ägarna till Remod Invest AB och i samband med detta så har ägarna bakom Remod beslutat att dela upp Remod.  Lånet är den andra åtgärden som styrelsen beslutat om för att brygga finansieringen fram till vunna order.

– Det är mycket glädjande att våra stora ägare fortsätter att visa stark tro på vårt bolag. I och med att vi på kort tid har finansierat upp bolaget så ger det energi och möjligheter till att fokusera på marknadsaktiviteter och därmed vinna order gällande våra ultrasnabbladdade elbussar till fler kommuner och operatörer, säger Hybricons vd Johan Suup.

Lånet löper över tre år med marknadsmässig ränta. Räntan utbetalas en gång per år med start 30 november 2018 och lånet faller till betalning i sin helhet 30 september 2020.

Ägarna till Remod Invest AB, med en ägarandel om 38,25%, har i samband med detta lån beslutat att dela upp Remod i fyra lika delar som var och en efter uppdelningen har en ägarandel om ca 9,56% av aktierna i Hybricon. 

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket glädjande att våra stora ägare fortsätter att visa stark tro på vårt bolag. I och med att vi på kort tid har finansierat upp bolaget så ger det energi och möjligheter till att fokusera på marknadsaktiviteter och därmed vinna order gällande våra ultrasnabbladdade elbussar till fler kommuner och operatörer
Johan Suup