Hybricon upptar sista delen av lånet från storägaren

Hybricon har upptagit ett lån om 500 000 kr från storägaren ReMoD Invest AB

Lånet är det fjärde och följer kommunicerad plan. Styrelsen bedömer att inga ytterligare lån kommer att behövas fram till att företrädesemissionen är tecknad och inbetald.

Lånen, som nu uppgår till 4 000 000 kr, från huvudägaren kommer att kvittas mot aktier i kommande garanterade företrädesemission.

Lånet löper utan ränta.

Lånet visar att vi har stabila ägare som stöder bolaget, säger Johan Suup, VD. 

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 Mars 2017.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Lånet visar att vi har stabila ägare som stöder bolaget
Johan Suup