Hybricons krav på överprövning avvisas av kammarrätten

Hybricon utesluts inte från en ny utvärdering

Idag den 5 april 2019 meddelade kammarrätten att de avvisar Hybricons krav på överprövning som bolaget gjorde efter det att förvaltningsdomstolen tidigare beslutat att Skellefteå Buss AB:s upphandling av nya bussar inte får fullföljas utan en ny prövning av anbuden. I ett tidigare skede erhöll Hybricon beställningen från Skellefteå, men detta beslut överklagades då av en annan anbudsgivare.

Positivt för Hybricon är att domen påvisar en klar signal till Skellefteå Buss att de inte är tvungna att utesluta Hybricons anbud från en ny utvärdering. Det innebär att bolaget fortfarande kan få beställningen från Skellefteå Buss.

Kammarrättens avvisande har sin grund i att de inte anser att förvaltningsrättens beslut går emot Hybricon. Då förvaltningsrättens dom inte innebär att Hybricon ska uteslutas från det vidare upphandlingsförfarandet saknar Hybricon rätt att överklaga domen.

Beställningen från Skellefteå Buss gällde sex stycken eldrivna 12-metersbussar.

För ytterligare information: Vänligen kontakta 

Johan Suup, vd, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06
Dennis N Jensen, ekonomichef och IR-ansvarig, +46 (0)70 573 22 78

Om Hybricon 

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019.

Om oss

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Prenumerera

Dokument & länkar