Kammarrättens beslut gällande Skellefteåbuss upphandlingen

Kammarrätten meddelar inte Hybricon prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Ordern kommer därmed att övergå till annan leverantör.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, e-post johan.suup@hybricon.se eller
www.hybricon.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar