IC-Potential släpper ny programvara för att göra nyanställda mer produktiva och engagerade

Report this content

Det svenska analys- och programvaruföretaget IC-Potential har nu släppt den nya programvaran OnboardingPotential™. Undersökningen och programvaran hjälper er att förbättra onboarding-processen och därigenom minska personalomsättning samt öka produktivitet, engagemang och motivation för nyanställda.

Processen för onboarding tar ungefär ett år från rekrytering och det är en av de viktigaste delarna för en lyckad anställning. En framgångsrikt onboarding-process kan leda till mer motiverade medarbetare, högre lojalitet, minskad stress och längre personalomsättning. Studier visar att företag som har en välstrukturerad process för onboarding i genomsnitt kan behålla 91% av nyanställda, säger Marcos Jorge, grundare och VD för IC-Potential AB.

Sammanfattande nyheter för OnboardingPotential™: 

  •  Direkt efter genomförd onboardingundersökning kan programvaran systematisera och visualisera de viktigaste delarna i organisationens onboarding-process.
  •  Programvarans användarvänliga gränssnitt visar tydligt gapen mellan nyanställdas förväntningar och hur väl organisationen lever upp till dessa.
  •  HR kan göra skräddarsydda rapporter som visar vilka grupper som upplever stora gap och vilka delar av er onboarding som i första hand behöver förbättras.

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB,  46 708-660 360 marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis. Läs mer om IC-Potential på: www.ic-potential.com  

Taggar: