ICA-handlarna publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

2020 blev året då Sveriges ICA-handlare ställde om - inte in. Välkommen att ta del av ICA-handlarnas Förbunds årsredovisning för 2020.

rsredovisning ICAhandlarna 2020
ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare och långsiktiga majoritetsägare i börsnoterade ICA Gruppen. Huvuduppdraget är att bevara, utveckla och stärka det fundament som lagt grunden till ICA. Vi kallar detta för ICA-idén – en unik modell som innebär att ICA-handlare äger och driver sina egna butiker men tillgång till stordriftsfördelar och ett gemensamt varumärke. Vår ambition är att ICA ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning och vi arbetar kontinuerligt för att såväl ICA Gruppen, aktieägarna och ICA-butikerna ska främjas av en stark, långsiktig och stabil tillväxt. 

2020 omsatte ICA-handlarnas Förbunds-koncernen 126,3 Mdkr mot 119,5 Mdkr 2019 och rörelseresultatet 2020 uppgick till 5,5 Mdkr mot 5,4 Mdkr 2019. ICA Gruppens omsättning ökade 5,9 procent 2020 jämfört med 2019 och rörelsemarginalen för 2020 landade på 4,2 procent. 

Välkommen att ta del av ICA-handlarnas Förbunds årsredovisning för 2020. 

Magdalena Sekkenes
Ansvarig Public Relations ICA-handlarnas Förbund
+46 8 55 33 99 21, +46 72 232 91 65, magdalena.sekkenes@icahandlarna.se

ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare och majoritetsägare till börsnoterade ICA Gruppen. 

www.icahandlarna.se 

Taggar: