Citat

Från idag går ICA vidare till nästa fas och vi känner oss övertygade att det är rätt miljö för oss att möta framtida utmaningar och en allt tuffare konkurrens
Göran Blomberg
Mot bakgrund av vårt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen är avyttringen av Amasten ett naturligt steg.
Göran Blomberg, vd ICA-handlarnas Förbund
Ju fler blommor vi säljer desto mer bidrar vi till barnen och till våra lokalsamhällen som ligger varje ICA-handlare varmt om hjärtat.
Magnus Moberg, ordförande ICA-handlarnas Förbund
Tillträdesförbudet är en viktig signal om att ett kriminellt beteende inte accepteras.
Fredrik Hägglund
Som ICA-handlare finns vi mitt i samhället och upplever just nu en ökande press på utsatta grupper och inte minst barnfamiljer på grund av pandemin.
Magnus Moberg, ordförande ICA-handlarnas Förbund
Det ska bli mycket inspirerande att jobba tillsammans med alla fantastiska ICA-handlare igen.
Fredrik Söderberg
Vi ser fram emot att vara långsiktiga och betydelsefulla ägare i Amasten och att stötta bolaget i sin fortsatta tillväxtresa.
Göran Blomberg, CFO, ICA-handlarnas Förbund
Entreprenörskap är tidlöst och viktigt i alla tider.
Claes-Göran Sylvén, ICA Kvantum Flygfyren
Vi ser fram emot att vara långsiktiga och betydelsefulla ägare i Amasten och att stötta bolaget i sin fortsatta tillväxtresa.
Göran Blomberg, CFO, ICA-handlarnas Förbund
Att få en första rad på sitt cv kan göra stor skillnad när man kommer ny till ett land.
Fredrik Hägglund
För mig symboliserar ICA en kombination av en långsiktigt fungerande affärsmodell och ett genuint engagemang
Bo Sandström
Handlarberättelserna blir ett viktigt komplement i den totala ICA-mixen.
Eva Burén
Som långsiktig majoritetsägare är vårt mål att ICA Gruppens aktie ska fortsätta vara en attraktiv placering med god direktavkastning till alla aktieägare
Fredrik Hägglund
Humoristiska texter och foton som strålar av glädje och gemenskap.
Publishingprisets jury
Bilderna speglar att det händer mycket positivt när lokala krafter samarbetar.
Eva Burén, ICA-handlarnas Förbund
Ta ta del av fotoutställningen Lokala avvikelser kan förekomma på Hästgatan 10 i Visby
ICA i Almedalen
- Summan av de hundratals initiativ som skapats är något vi är otroligt stolta över.
Fredrik Hägglund, vd ICA-handlarnas Förbund
Hakon Media är en viktig strategisk pusselbit i vårt ägande.
Fredrik Hägglund
- Vår 100-årssatsning hoppas vi ska göra avtryck i hela svenska samhället under lång tid framöver.
Magnus Moberg, ordförande ICA-handlarnas Förbund
Elisabeth Due
- Idag har beslutsfattare en dålig uppfattning om hur vardagen ser ut i många butiker.
Fredrik Hägglund
Nu siktar vi på 100 nya år med Hakon Swensons idé som fortsatt motor i vår utveckling
Hela ICA bygger på en idé om lokalt entreprenörskap
Fredrik Hägglund
Trygga och säkra butiker är ett måste i dagens samhälle
Elisabeth Due
Att integrera människor i arbete är den viktigaste frågorna i Sverige idag.
Jonas Berg
-Det finns en lång tradition av att ICA och ICA-handlare engagerar sig i samhället på olika sätt, inte minst lokalt. För att ta vårt gemensamma samhällsengagemang till nästa nivå väljer vi nu att skapa ICA-stiftelsen
Fredrik Hägglund, ordförande i ICA-stiftelsen och vd i ICA-handlarnas Förbund