ICA-handlarnas huvudfrågor i Almedalen

Report this content

Hur landsbygden ska fortsätta leva och hur vi får en arbetsmarknad med rum för alla är ICA-handlarnas huvudfrågor i Almedalen. Men det finns fler viktiga branschfrågor som debatteras.

1. Sysselsättning – rum för alla

Att få handeln att anställa fler är en nyckel till både bättre integration och för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Cirka 24 procent av Sveriges ungdomar är idag arbetslösa. En fjärdedel av alla som är bosatta i Sverige har haft sitt första jobb inom handeln. Den lägre arbetsgivaravgiften för unga tas nu bort, vilket är beklagligt. Förhoppningsvis kommer andra satsningar på unga utvecklas och här vill handeln gärna vara med i dialogen.

Läs mer om vår Almedalsnärvaro angående Hur får vi en arbetsmarknad med rum för alla?

2. Handelns betydelse för en levande landsbygd
Idag innebär den pågående urbaniseringen stora utmaningar för många av Sveriges mindre orter och många butiker i glesbygd kämpar för sin överlevnad. En livsmedelsbutik står inte bara för daglig samhällsservice utan är också en viktig mötesplats och inte minst en betydelsefull arbetsgivare.Det finns möjligheter till utveckling på landsbygden som vi gemensamt bör ta till vara. Över 50 procent av Sveriges livsmedelsbutiker i glesbygd ägs och drivs idag av en ICA-handlare. ICA finns i 285 av Sveriges 290 kommuner.

Läs mer om vår Almedalsnärvaro angående Hur får vi Sveriges landsbygd att leva? 

3. Trygg handel

Stölder, rån och bedrägerier inom handeln ökar, även om statistiken visar annorlunda. Många handlare väljer att inte anmäla brott eftersom det inte leder till någon åtgärd. Här behövs både ökade resurser hos rättsväsendet för att förebygga och lösa dessa brott samt egna intiativ och åtgärder från handelns sida.

4. Rätt till heltid?

Heltidsfrågan kommer att bli en av de stora frågorna under kommande av­talsrörelse. Från handelns sida är det viktigt att kunna fortsätta med visstids­anställningar. Företagen måste ges tillfälle att anpassa sin verksamhet efter kundernas inköpsvanor och beteenden.

5. Regelkrångel

Regler som omgärdar dagligvaruhandeln ökar kontinuerligt. En översyn behövs t.ex. för att göra den kommunala kvalitetstillsynen mer konsekvent över landet. Dessutom har regeringen aviserat införande av vägslitageavgif­ter, ändringar av skatteregler med mera som kan komma att påverka förut­sättningar för handeln negativt.

6. Utbildnings- och kompetensfrågor för handeln

Utbildningsfrågor är viktiga för att öka matchningen och för att höja han­delns status. Det är viktigt att handelsprogrammet på gymnasiet utvecklas och att forskningen på högskolenivå ökar.

Kontakt:
Elisabeth Due, ansv. näringslivs- och branschfrågor, ICA-handlarnas Förbund, 08-55 33 99 13
Eva Buren, informationschef ICA-handlarnas Förbund, 08-55 33 99 23

Taggar:

Prenumerera

Media

Media