Intellecta Corporate får fortsatt förtroende från Fastighetsägarna

Intellecta Corporate rivstartar sitt nyvunna uppdrag för Fastighetsägarna med ett rejält förändringsarbete. Nya omgjorda Fastighetstidningen har precis lämnat tryckpressarna. Parallellt lanseras nya sajten; fastighetstidningen.se.  

Fastighetsägarna Sverige har efter förnyad upphandling åter valt Intellecta Corporate som byrå för produktion av Fastighetstidningen. Uppdraget omfattar ett magasin, nyhetsbrev och fastighetstidningen.se samt spridnings- och opinionsdrivande arbete i sociala medier. Ny form och inriktning har tagits fram för att nå ut till en bredare målgrupp inom samhällsbyggarsektorn.  Fastighetstidningen riktar sig med självklarhet till Fastighetsägarnas medlemmar, men ska också vara en branschtidning för fastighetsbranschen som helhet och även till nytta för opinionsbildare på lokal och nationell nivå.

För att möta de nya målen har Intellecta Corporate re-designat både det tryckta magasinet och webben i sin helhet. Arbetsgruppen har utökats med nya kompetenser och det redaktionella arbetssättet har helt gjorts om för att till fullo passa ett kanaloberoende arbetssätt.

Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige:

– Vi är glada över att förnya vårt avtal med Intellecta. Intellectas spetskompetens inom digitala kanaler och goda kunskaper inom fastighetsbranschen gör att vi nu kan ta steget från uppskattad medlemstidning till branschtidning för hela samhällsbyggnadsbranschen.

– Fastighetssektorn och samhällsbyggnadsbranschen är mycket breda och spänner över i stort sett alla samhällsområden. Det är en gedigen utmaning att i en branschtidning både spegla de stora samhällsfrågorna och verksamhetsnära vardagsfrågor. Det har Intellecta lyckats med och det är en viktig del i att vi förnyade avtalet.

Alexandra Kindblom som är vd på Intellecta Corporate och kundansvarig gentemot Fastighetsägarna säger:

– Det är ett erkännande av vår kompetens att vi har fått förnyat förtroende. Det har varit spännande att få vara med och arbeta fram en så stor förändring som detta faktiskt är. I det arbetet har vi haft enormt stor nytta, inte bara av vår digitala kompetens, utan också av att vi känner branschen väl.

Den första utgåvan av nya Fastighetstidningen landade i prenumeranternas brevlådor under förra veckan och den nya sajten lanserades parallellt.

Även avseende annonsförsäljningen går Fastighetstidningen starkt framåt och ökar närmare 5 procent – detta i en bransch där annonsutvecklingen stått stilla, eller till och med backat sedan lång tid tillbaka.

Intellecta Corporate har producerat Fastighetstidningen samt fastighetstidningen.se sedan augusti 2010.

För mer information kontakta:

Alexandra Kindblom
CEO och senior rådgivare
Intellecta Corporate
Birger Jarlsgatan 57B, Box 19063
SE-104 32 Stockholm, Sweden
Cell: 070 73 514 63
Växel: 010-212 20 00
www.intellectacorporate.se

Intellecta Corporate är ett av Sveriges största kommunikations­företag

Bland våra uppdragsgivare finns några av de främsta börsnoterade företagen, stora myndigheter och andra offentliga verksamheter samt branschorganisationer. Vårt fokus är strategisk kommunikationsrådgivning, med specialistkompetens inom redaktionell-, digital-, finansiell- och hållbarhetskommunikation. Vi har också kraft och kapacitet att omsätta våra råd, strategier och planer. Hos oss finns kompetens för digital utveckling, skrivande, formgivning och produktion av bland annat magasin, digitala lösningar i alla dess former samt för finansiella- och hållbarhetsrapporter. Vi är det ledande konsultbolaget när det gäller nytänkande rådgivning och visionära kommunikationslösningar – med kraft att genomföra.

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Fastighetstidningen, som funnits sedan 1910, är en tidning om fastighetsbranschen från Fastighetsägarna. Tidningen skriver om branschspecifika frågor som fastighetsekonomi, marknad, förvaltning, miljöfrågor och politiska beslut som berör bygg- och fastighetsföretagen. Men tidningen tar också upp ämnen som i en vidare bemärkelse har betydelse för fastighetsbranschens utveckling och del i samhällsbygget.
Twittra det här

Citat

Vi är glada över att förnya vårt avtal med Intellecta. Intellectas spetskompetens inom digitala kanaler och goda kunskaper inom fastighetsbranschen gör att vi nu kan ta steget från uppskattad medlemstidning till branschtidning för hela samhällsbyggnadsbranschen.
Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige
Fastighetssektorn och samhällsbyggnadsbranschen är mycket breda och spänner över i stort sett alla samhällsområden. Det är en gedigen utmaning att i en branschtidning både spegla de stora samhällsfrågorna och verksamhetsnära vardagsfrågor. Det har Intellecta lyckats med och det är en viktig del i att vi förnyade avtalet.
Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige
Det är ett erkännande av vår kompetens att vi har fått förnyat förtroende. Det har varit spännande att få vara med och arbeta fram en så stor förändring som detta faktiskt är. I det arbetet har vi haft enormt stor nytta, inte bara av vår digitala kompetens, utan också av att vi känner branschen väl.
Alexandra Kindblom, vd på Intellecta Corporate och kundansvarig gentemot Fastighetsägarna