Citat

Vi följer vår långsiktiga plan med siktet fortsatt inställt på en tydlig positionering i den skärningspunkt mellan kreativ kommunikation och digital teknologi vi tror så starkt på.
Yann Blandy, VD och koncernchef Intellecta AB
2016 var ett relativt stabilt år för Intellecta trots vinstvarningen i juli hänförlig till affärsområde Digital i USA. Vi fortsatte att renodla koncernen, utveckla våra erbjudanden och intensifiera våra kundrelationer. Vi kunde också möta våra kunders behov med kreativa och teknologiskt avancerade kommunikationslösningar och som ett resultat ser vi ett fortsatt ökat inflöde av kunder och uppdrag inom båda affärsområdena
Yann Blandy, VD och koncernchef Intellecta AB (pubs)
Både Gartners och Forrester Research jämförelser av ledande web Content Management System (web CMS) – aktörer identifierar Acquia/Drupal som ett av tre ledande bolag
Yann Blandy, VD och koncernchef Intellecta AB (publ)
Intellecta kommer under 2017 att fortsätta renodla verksamheten och erbjudandena i skärningspunkten av kreativ kommunikation och digital teknologi för att möta marknadens behov samt för att förbättra koncernens tillväxt och resultat. Vi kommer också att satsa på nya marknader, vilket FFWs lansering på den franska marknaden under första kvartalet är ett exempel på. Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla Intellectas anställda! Det är tack vare våra skickliga och engagerade medarbetare som vi kan fortsätta att ständigt förbättras och utvecklas
Yann Blandy, Vd och koncernchef Intellecta AB (publ)
ag är glad och stolt över att vi har fått en styrelse med så mycket relevant erfarenhet för ISBIT GAMES. De kommer att tillföra viktig branschkompetens för ISBIT GAMES fortsatta utveckling och expansion och jag hälsar de nya ledamöterna varmt välkomna
Markus Koos, grundare och vd ISBIT GAMES
Att bli utvalda som ”Free app of the week” har gjort att”Warp Shift” har nått en mycket bredare publik. Vi är särskilt glada att vi har fått så många nya spelare från Asien
Markus Koos, VD Isbit Games
Vi är mycket glada att vi har knutit till oss Back in Black Capital. Vår förhoppning är att Back in Black liksom de andra nya delägarna och en ny styrelse ska komma att tillföra både resurser och viktig spelkompetens för ISBIT GAMES fortsatta utveckling och expansion
Markus Koos, VD ISBIT GAMES
Glädjande nog ser vi ser nu något förbättrade marknadstrender även om det tredje kvartalet som vanligt är årets svagaste kvartal, säger Yann Blandy, VD och koncernchef. –Semestertiderna i Sverige förskjuts allt längre in i augusti vilket har påverkat omfattningen och genomförandet av pågående projekt inom Strategic Communications samtidigt som den tidigare kommunicerade inbromsningen inom koncernens amerikanska verksamhet inom Digital också påverkade detta kvartal. Ett flertal tecken pekar dock nu på mer positiva marknadsutsikter
Yann Blandy, VD och koncernchef, Intellecta
I och med ovanstående är jag försiktigt optimistisk inför det fjärde kvartalet. Jag förväntar mig ett stabilt resultat för året som helhet med en EBIT på ca 22–27 (24,7) MSEK, exklusive nedskrivning av goodwill, vilket innebär att Intellecta förväntas nå en EBIT om cirka 8,5–13,5 (11,2) MSEK under det fjärde kvartalet,
Yann Blandy, VD och koncernchef, Intellecta
För koncernen som helhet fortsätter vi att renodla för att möta marknadens behov, förbättra resultatet och frigöra aktieägarvärde. Ett antal åtgärder har initierats under kvartalet och kommer att fortgå under hösten
Yann Blandy, VD och koncernchef, Intellecta
Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Wow till ett ledande brand experience-företag. Vi är mitt i en mycket spännande och intensiv tid. En rad nya och intressanta kunder, som bland andra Dustin, Fotografiska, Åke Sundvall och Bravida har nyligen inlett samarbete med oss och flera andra stora kunder är på väg in
Helene Fogelström, VD WOW
Vi har nu samlat ett härligt kreativt och strategiskt gäng på byrån och jag ser så fram emot att för göra denna resa tillsammans med dem alla
Helene Fogelstrom, VD WOW
Vi är väldigt glada över att kunna knyta Helene till oss i denna centrala roll. Hennes breda kompetens och erfarenhet av kommunikation och varumärkesupplevelse är helt rätt för att ta Wow vidare i nästa steg av bolagets utveckling
Yann Blandy, VD och koncernchef för Intellecta AB
Vi på Isbit Games är grymt stolta över att Apple vill använda ”Warp Shift” för att presentera sina produkter. Vi har verkligen lagt ner vår själ i det här spelet, och det känns fantastiskt att Apple gillar det så mycket att de vill använda det i sina flaggskeppsbutiker. Detta bevisar att fokus på kvalitet alltid lönar sig
Markus Koos, vd ISBIT GAMES
ag får tyvärr konstatera att dessa två trender sammantaget påverkar Intellecta negativt såväl i det andra kvartalet som för resten av året. Koncernen väntas därmed ej kunna infria de tidigare kommunicerade finansiella målen för 2016,
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta
Min bedömning är att uppgraderingen till den nya versionen av Drupal kommer att generera ökad efterfrågan mot slutet av året eller i början av 2017, och att den amerikanska verksamheten därmed kan återgå till en hög tillväxttakt
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta
i fokuserar nu på att implementera de nödvändiga åtgärderna så att vi kan leverera i enlighet med koncernens långsiktiga finansiella mål. Jag kommer att ge en uppdatering för året som helhet i samband med rapporten för tredje kvartalet den 11 november 2016
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta
Trots oro i omvärlden och även i Sverige, inledde Intellecta 2016 med ett starkt första kvartal. Koncernens nya plattform i skärningspunkten av kreativ kommunikation och digital teknologi skapar utrymme för helt nya affärer och ger önskade effekter inom såväl tillväxt och lönsamhet som vinst per aktie
Yann Blandy, VD och koncernchef
Jag är också mycket glad över den starka tillväxten av vinst per aktie och känner en fortsatt försiktig optimism inför resten av året
Yann Blandy, VD och koncernchef
Detta är ett riktigt bra exempel på ett lyckat samarbetsprojekt mellan Intellecta-byråerna Intellecta Corporate, Hilanders, Unreel och Wow
Åsa Kellner, kundansvarig och strateg Wow
Wiraya är ett fantastiskt företag som ligger i absolut framkant inom storskalig kundkommunikation. Det som gör Wiraya unika är deras förmåga att i realtid anpassa budskapet utifrån mottagarens agerande inom automatiserade kanaler, vilket gör det hela mänskligt. Här finns stora affärsmöjligheter och det vill vi berätta för världen
Rickard Waldenström, Account Manager och strateg Intellecta Corporate
Tänk paparazzi, du måste värja dig från kameror och nyfikna journalister. Du är stolt men vill ändå inte bli avslöjad. Lite så tänker vi att våra kunder känner när churn minskar med 6% tack vare Wirayas cloudtjänst. De vill inte berätta för sina konkurrenter hur man uppnått sina fantastiska resultat på kort tid
Charlotte Banning, Head of Marketing, Wiraya
yftet är att bygga vidare på Dokumentismen, vår filosofi som hjälper människor att jobba smartare med information och dokument, och tillföra nya dimensioner till konceptet. Vi har valt att jobba långsiktigt med en filosofi för att etablera Canon som en partner till små och mellanstora företag
Per Axelsson, Market Business Developer på Canon Business Center
i vill helt enkelt inspirera människor att hitta nya sätt att ta sig an sitt jobb. Bara att jobba fram kampanjen har varit sjukt uppfriskande
Felicia Lodin, art director på Hilanders
ag har börjat odla ett träd som jag ska sitta och speja i för att få nya perspektiv, precis som schimpanserna gör. Jag räknar med att det kommer vara klättermoget redan år 2038.
Felicia Lodin, art director på Hilanders
Helene och jag har följts åt genom arbetslivet och jobbat i gemensamma sammanhang sedan slutet av 1990-talet. Vi vet att vi tillsammans står för ett starkare och modernt ledarskap med högt i tak, ett större perspektiv och ett bredare kontaktnät. Därmed blir det lättare för oss att nå ett av våra viktiga mål – att permanent placera brand experience-tjänsterna på den strategiska nivå där de definitivt hör hemma
Åsa Kellner
Vi ser oerhört mycket fram emot att fortsätta utvecklingen av WOW som ett ledande brand experience-företag. Det senaste året har byrån attraherat en rad nya intressanta kunder och fler är på väg in
Helene Fogelström
Wow erbjuder spännande tjänster och en gedigen kompetens inom brand experience-området. Det gör företaget till en attraktiv samarbetspartner för alla aktörer som vill flytta fram sina positioner. Wow har också en viktig roll i att, tillsammans med systerföretagen inom Intellecta-koncernen, presentera ett samlat kommunikationserbjudande som är svåröverträffat
Yann Blandy, VD och koncernchef Intellecta AB
i har haft ögonen på Teo under en längre tid och är mycket glada att nu få hälsa honom välkommen till oss. Med sin långa erfarenhet av kommunikation i komplexa organisationer och sina ofta banbrytande initiativ, vad gäller digitala kommunikationssatsningar är vi helt övertygade om att Teo kommer att bidra mycket positivt till vår verksamhet och utveckla vårt erbjudande ytterligare,
Alexandra Kindblom, VD Intellecta Corporate
Vi har vuxit och kommer att fortsätta växa inom offentlig sektor och idédriven verksamhet. Det är viktigt för oss att säkerställa att vi har all nödvändigt kompetens hos oss för att möta de nya spännande utmaningarna våra kunder står inför. Med Teo på kontoret kommer det att bli lite enklare
Alexandra Kindblom, VD Intellecta Corporate
Första kontakten jag hade med Intellecta Corporate var redan för ett antal år sedan, när jag jobbade på UD med media och digital utveckling. Efter tre år som pressansvarig i Solna stad är tiden mogen för mig. Jag ser mycket fram emot bytet till byråvärlden, och till en av de starkaste och trevligaste byråerna,
Teo Zetterman, senior strateg Intellecta Corporate
Intellecta Corporate har vunnit många offentliga kunders förtroende vilket passar min profil bra. Samtidigt påverkar utvecklingen av internet, digitaliseringen och förutsättningarna för kommunikation alla, både företag och myndigheter. Utmaningarna år många gånger liknande, oavsett sektor eller bransch
Teo Zetterman, senior strateg Intellecta Corporate
Med stabil tillväxt på byråns Stockholmskontor och snurr i Shanghai befinner sig Hilanders i stark framåtrörelse, och då är nya duktiga medarbetare helt grundläggande
Christina Kazeem, VD Hilanders
Jag har jobbat 15 år med konsumentreklam och tycker det ska bli otroligt spännande att mixa de erfarenheterna med det som Hilanders står för, tillsammans ska vi fortsätta flytta B2B-kommunikation framåt
Enis Pupulek, Art Director Hilanders
Tillsammans kommer Felicia och Enis vara del i det team som ska fortsätta utveckla Hilanders och ta byrån till nästa nivå
Christina Kazzem, VD Hilanders
Med vår internationella närvaro kan vi arbeta med våra kunder där de befinner sig och expandera till nya marknader tillsammans med dem. Aldrig tidigare har vi varit så agila och så väl rustade att hjälpa våra kunder göra bättre affärer om det så gäller stora komplexa digitala lösningar som innovativa marknadsföringsprojekt och kampanjer, eller till och med spelutveckling och games for marketing
Yann Blandy, VD och koncernchef, Intellecta AB (publ)
Trots signifikanta makroekonomiska risker och oro omvärlden ser jag på det kommande året med försiktig optimism. Vi är nu i rätt läge för att kunna bygga en ännu starkare koncern både när det gäller tillväxt och lönsamhet. Vi har goda och långsiktiga kundrelationer, skickliga medarbetare och erbjudanden som möter kundernas behov
Yann Blandy, VD och koncernchef, Intellecta AB (publ)
En drömrekrytering
Mats Karsvall, vd Unreel
2015 var ett mycket bra år för Unreel. Med Tobias och hans gedigna erfarenhet hoppas vi nu kunna ta ytterligare kliv framåt och samtidigt bredda vårt erbjudande gentemot våra kunder
Mats Karsvall, vd Unreel
agens enorma utbud av olika plattformar gör det så mycket viktigare att hitta rätt sko till rätt fot från början. Numera är det ju en sak att producera film men en helt annan att hitta strategier för att den sen faktiskt ska nå sin målgrupp, något Unreel lagt stor vikt vid. Det ska bli både spännande och utmanande
Tobias Kessler, Unreel
Vi är glada över att förnya vårt avtal med Intellecta. Intellectas spetskompetens inom digitala kanaler och goda kunskaper inom fastighetsbranschen gör att vi nu kan ta steget från uppskattad medlemstidning till branschtidning för hela samhällsbyggnadsbranschen.
Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige
Fastighetssektorn och samhällsbyggnadsbranschen är mycket breda och spänner över i stort sett alla samhällsområden. Det är en gedigen utmaning att i en branschtidning både spegla de stora samhällsfrågorna och verksamhetsnära vardagsfrågor. Det har Intellecta lyckats med och det är en viktig del i att vi förnyade avtalet.
Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige
Det är ett erkännande av vår kompetens att vi har fått förnyat förtroende. Det har varit spännande att få vara med och arbeta fram en så stor förändring som detta faktiskt är. I det arbetet har vi haft enormt stor nytta, inte bara av vår digitala kompetens, utan också av att vi känner branschen väl.
Alexandra Kindblom, vd på Intellecta Corporate och kundansvarig gentemot Fastighetsägarna
ag kan konstatera att utvecklingen för koncernen följer planen.För de första tre kvartalen ackumulerat växte byråintäkterna med 39 procent till 293 (211) MSEK, varav 13 procent organiskt. Vidare förbättrades koncernens rörelseresultat, EBIT, med 24 MSEK till 13,5 (-10,9) MSEK och marginalen på byråintäkter förstärktes med cirka 10 procentenheter till 4.6 (-5,2) procent.
Yann Blandy, VD och koncernchef
Av det vi nu kan se bedöms det fjärde kvartalet bli årets starkaste kvartal,
Yann Blandy, VD och koncernchef
Vi är idag väl positionerade för att hjälpa våra kunder i den pågående och kraftfulla digitala transformationen med tjänsteerbjudanden i skärningspunkten av strategi, kreativ kommunikation, digital teknologi och innovation
Yann Blandy, VD och koncernchef
Vi har haft ögonen på Anna ett tag och är imponerad av hennes bredd, hennes ledarerfarenhet och de resultat hon levererat i sina projekt. Vi är så glada att Anna nu blir den som kommer att leda vår redaktionella och digitala verksamhet framåt,
Alexandra Kindblom, VD Intellecta Corporate AB
Med rekryteringen av Anna utvecklar vi vårt redan mycket starka contenterbjudande ytterligare. Det kommer att göra nytta såväl i den operativa verksamheten som i ledningsarbetet.
Alexandra Kindblom, VD Intellecta Corporate AB
Intellecta Corporate är i mina ögon Sveriges främsta rådgivare inom redaktionell och digital kommunikation. Så när jag fick chansen att bli en del av företaget så tackade jag självklart ja
Anna Strömberg, ny chef för Intellecta Corporates redaktionella och digitala verksamhet
Det är oerhört roligt att ha fått det här förtroendet. Jag ser fram emot att tillsammans med de duktiga medarbetarna fortsätta att skapa god kommunikation och berätta historier för framtiden.
Anna Strömberg, ny chef för Intellecta Corporates redaktionella och digitala verksamhet