Intellecta Delårsrapport 1 januari- 30 september 2015

AFFÄRSOMRÅDE DIGITAL VÄXER STARKT UNDER KVARTALET OCH MER ÄN FÖRDUBBLAR RÖRELSERESULTATET

 • Fortsatt kraftig tillväxt av byråintäkterna under kvartalet
 • Förbättrat resultat och lönsamhet under kvartalet jämfört med Q3 2014
 • Koncernens långsiktiga finansiella mål samt prognos för 2015 står fast

Intellectas ändrade koncernstrategi och erbjudandemix fortsätter att ge önskad effekt, och det tredje kvartalet är ytterligare ett steg i rätt riktning för att infria koncernens långsiktiga finansiella mål och prognos för 2015.

Under kvartalet ökade nettoomsättningen för koncernen som helhet med cirka 25 procent till 110 (88) MSEK. Byråintäkterna ökade kraftigt med 60 procent, varav 13 procent i organisk tillväxt, till 101 (63) MSEK och utgjorde 92 procent av omsättningen. EBIT stärktes med cirka 6 MSEK till 2,6 (-3,3) MSEK.

Effekterna är särskilt tydliga inom affärsområde Digital som visade en stark organisk tillväxt av byråintäkterna om 22 procent under kvartalet. Inklusive Blink Reaction (numera en del av FFW) ökade byråintäkterna med 101 procent till 75 (37) MSEK och rörelseresultatet mer än dubblades till 9,5 (4,3) MSEK. Marginalen uppgick till 13 (12) procent. Resultatet och marginalen förväntas förstärkas under Q4 som ett resultat både av de tidigare kommunicerade satsningarna på marknadsföring och säljresurser och att integrationsarbetet (Propeople/Bysted i Danmark samt Blink Reaction i USA) nu ger önskad effekt.

För affärsområde Strategic Communications är det tredje kvartalet normalt årets svagaste, och så även i år. De svaga juli-och augustimånaderna uppvägdes dock av en starkare september. Kvartalet som helhet visar en minskning av omsättningen vilket som tidigare kommunicerats huvudsakligen hänför sig till betydligt lägre volymer avseende inköp för kunds räkning (Valmyndigheten) jämfört med samma period föregående år. Byråintäkterna ligger på en stabil nivå och uppgick till 26 (26) MSEK under kvartalet. EBIT uppgick till -3,9 (-4,2) MSEK. Ett fortsatt fokus på tillväxt har gett effekt i form av både nya kunder och nya rekryteringar inom bland andra Bysted, Unreel och Wow.

–­Jag kan konstatera att utvecklingen för koncernen följer planen, säger Yann Blandy, VD och koncernchef för Intellecta. För de första tre kvartalen ackumulerat växte byråintäkterna med 39 procent till 293 (211) MSEK, varav 13 procent organiskt. Vidare förbättrades koncernens rörelseresultat, EBIT, med 24 MSEK till 13,5 (-10,9) MSEK och marginalen på byråintäkter förstärktes med cirka 10 procentenheter till 4.6 (-5,2) procent.

– ­Av det vi nu kan se bedöms det fjärde kvartalet bli årets starkaste kvartal, fortsätter Yann Blandy.

Intellectas tidigare kommunicerade mål för 2015 står därför fast. Med Blink Reaction inräknat under nio månader, kommer Intellecta under 2015 att närma sig en omsättning på 500 MSEK samt nå en intäktsmix och EBIT enligt följande mot slutet av 2015:

 • Affärsområde Digital kommer att stå för cirka 60 procent av byråintäkterna, med en årlig tillväxt på mellan 20–30 procent och en rörelsemarginal på byråintäkter om cirka 15 procent.
 • Andelen byråintäkter av total omsättning kommer att närma sig 80 procent.
 • Andelen intäkter från internationella marknader ska närma sig 50 procent.
 • EBIT-marginalen på byråintäkterna för koncernen kommer att närma sig 10 procent för det fjärde kvartalet.

Vi är idag väl positionerade för att hjälpa våra kunder i den pågående och kraftfulla digitala transformationen med tjänsteerbjudanden i skärningspunkten av strategi, kreativ kommunikation, digital teknologi och innovation, avslutar Yann Blandy,

TREDJE KVARTALET, JULI–SEPTEMBER

-    Nettoomsättningen uppgick till 109,7 (88,0) MSEK, en ökning med 24,7 procent.

-    Byråintäkterna ökade med 60 procent till 101,3 (63,3) MSEK.

-    Byråintäkterna för affärsområde Digital ökade med 101,6 procent till 75,4 (37,5) MSEK.

-    Rörelseresultatet stärktes till 2,6 (-3,3) MSEK.

-    Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 2,6 (-5,2) procent.

-    Resultatet efter skatt uppgick till -1,2 (-2,8) MSEK.

-    Resultat per aktie uppgick till -0,45 (-1,00) SEK.

JANUARI–SEPTEMBER

-    Nettoomsättningen uppgick till 343,2 (284,8) MSEK, en ökning med 20,5 procent.

-    Byråintäkterna ökade med 39,3 procent till 293,2 (210,5) MSEK.

-    Byråintäkterna för affärsområde Digital ökade med 86,6 procent till 182,7 (97,9) MSEK.

-    Rörelseresultatet förbättrades till 13,5 (-10,9) MSEK.

-    Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 4,6 (-5,2) procent.

-    Resultatet efter skatt uppgick till 7,0 (-8,4) MSEK.

-    Resultat per aktie uppgick till 0,80 (-3,00) SEK.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: www. intellecta.com/investerarinformation/

Nästa rapporttillfälle:

Delårsrapport Q4 (1 januari – 31 december) lämnas den 19 februari 2016.

Årsstämma för 2015 kommer att hållas den 12 maj 2016, kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvägshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Information om valberedningens kontaktuppgifter finns på bolagets hemsida www.intellecta.com/investerarinformation/bolagsstyrning/valberedningen/

Viktiga händelser efter periodens utgång:

Drupal 8

Den nya versionen av CMS-verktyget Drupal lanserades i början av oktober. Intellecta är genom FFW (f d Propeople och Blink Reaction) en världsledande leverantör av Drupal. Tidigare lanseringar av Drupal har inneburit en stark ökning av efterfrågan och förhoppningen är att Drupal 8 ska ge samma effekt.

Sitecore

FFW utsetts som guldpartner till Sitecore som en del i Sitecores Solution Partners Program.

Utmärkelser och priser
Flera av koncernens bolag har vunnit prestigefulla priser och nomineringar för sitt arbete.

 • Hilanders: Silver i Cannes Corporate Media & TV Awards i kategorin Corporate Film för Kemira.
 • ISBIT GAMES: Lovie Awards för First Person Lover.
 • Intellecta Corporate: Guld i Svenska Designpriset för SIDAs digitala magasin ”OmVärlden Berättar”.
 • Intellecta AB: Nominerat till Svenska Publishingpriset för Intellectas årsredovisning 2014 i den digitala kategorin. Intellecta är även nominerat i AllBrightpriset 2015 för insatser för en mer jämställd verksamhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.com

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Citat

ag kan konstatera att utvecklingen för koncernen följer planen.För de första tre kvartalen ackumulerat växte byråintäkterna med 39 procent till 293 (211) MSEK, varav 13 procent organiskt. Vidare förbättrades koncernens rörelseresultat, EBIT, med 24 MSEK till 13,5 (-10,9) MSEK och marginalen på byråintäkter förstärktes med cirka 10 procentenheter till 4.6 (-5,2) procent.
Yann Blandy, VD och koncernchef
Av det vi nu kan se bedöms det fjärde kvartalet bli årets starkaste kvartal,
Yann Blandy, VD och koncernchef
Vi är idag väl positionerade för att hjälpa våra kunder i den pågående och kraftfulla digitala transformationen med tjänsteerbjudanden i skärningspunkten av strategi, kreativ kommunikation, digital teknologi och innovation
Yann Blandy, VD och koncernchef