Idogen AB (publ) kommenterar handelsstoppet den 25 april 2019

Report this content

Mot bakgrund av Spotlight Stock Markets beslut om handelsstopp den 25 april 2019 avseende Idogens aktie har marknadsplatsen, i enlighet med sitt regelverk, ålagt bolaget att kommentera
handelsstoppet.

Idogens styrelse har den 24 april 2019 approcherats av styrelsen i NextCell Pharma AB avseende ett indikativt intresse om ett samgående bolagen emellan. Ett sådant samgående skulle genomföras genom att NextCell Pharma AB riktar ett offentligt uppköpserbjudande avseende Idogens aktier och erbjuder egna aktier som vederlag. Styrelsen för NextCell Pharma AB har indikerat att ytterligare information kommer att offentliggöras under nästa vecka.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Idogen AB

Tel: 070-555 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com 

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar