Idogen uppnår proof-of-principle i modell av autoimmun sjukdom

Report this content


Idogen har som tidigare meddelats beslutat att utvärdera potentialen för bolagets teknologi inom en grupp av autoimmuna sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt behov och där behandlingen har möjlighet att beviljas särläkemedelsstatus. Bolaget har nu framgångsrikt avslutat en preklinisk studie i en modell av autoimmun uveit, en allvarlig sjukdom som kan leda till blindhet.

I modellen av inducerad autoimmun uveit behandlades grupper av djur med zebularin genom injektion. Gruppen av djur som behandlats med zebularin uppvisade en signifikant positiv behandlingseffekt med symptomlindring jämfört med kontrollgruppen av obehandlade djur. Modellen är T-cellsdriven och effekten av zebularin förväntas därför vara relevant för behandling av ytterligare autoimmuna sjukdomar.

”Den här studien är ett viktigt steg i den utvärdering av ett antal autoimmuna sjukdomar som vi nu genomför och det är positivt att vi lyckas uppnå dessa resultat. Resultaten är en viktig pusselbit i vår analys och kommer att jämföras med ytterligare arbete som vi genomför inom andra autoimmuna sjukdomar och med andra administreringssätt” – säger vd Lars Hedbys.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den här studien är ett viktigt steg i den utvärdering av ett antal autoimmuna sjukdomar som vi nu genomför och det är positivt att vi lyckas uppnå dessa resultat. Resultaten är en viktig pusselbit i vår analys och kommer att jämföras med ytterligare arbete som vi genomför inom andra autoimmuna sjukdomar och med andra administreringssätt
Lars Hedbys, vd Idogen AB