Idogen utser Hanne Risager Romedahl till ny forskningschef (CSO)

Report this content

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att Hanne Risager Romedahl, PhD, rekryterats som ny forskningschef (CSO). Hanne tillträder sin tjänst den 7 maj 2018. Hon efterträder Anette Sundstedt, PhD, som kommer att fortsätta i bolaget som vetenskaplig expert.

Hanne Risager Romedahl har lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner inom forskning och utveckling i läkemedelsindustrin. Närmast kommer Hanne från en tjänst som Senior Vice President Biologics vid det tyska läkemedelsföretaget Evotec International GmbH. Innan dess har Hanne haft olika ledande befattningar på Vice President-nivå under mer än 9 år inom forskningsorganisationen vid Novo Nordisk A/S. Under sin tid där ledde hon grundandet av flera nya kompetensområden och avdelningar. Hanne hade en viktig roll i arbetet med att bygga upp projektportföljer för behandling av framförallt hematologiska och immunologiska sjukdomar. Innan dess arbetade Hanne som chef inom biotekniksektorn. Hanne har en doktorsexamen i immunologi från Danmarks Tekniske Universitet/Michigan State University, USA. Hanne har både akademisk och industriell forskningserfarenhet av dendritiska celler, vilka utgör fokusområdet för Idogens forskning.

Jag ser mycket fram emot att arbeta med Idogen – det är en bra möjlighet för mig att återigen arbeta med dendritiska celler som jag har lång erfarenhet av. Min bedömning är att dendritiska celler har stor potential som framtida cellterapi för många allvarliga immunologiska sjukdomar. Det är en ära att få förtroendet att leda forskningen i ett så innovativt bolag som Idogen som utvecklar en helt ny behandlingsmetod”, kommenterar Hanne Risager Romedahl.

Med sin bakgrund som disputerad immunolog och gedigna forsknings- och chefserfarenhet inom området, är Hanne en viktig förstärkning av Idogens forskningsorganisation. Eftersom Anette Sundstedt går in i en roll som vetenskaplig expert, behåller vi kontinuitet och kompetens inom bolaget och ger Anette möjlighet att fokusera på de vetenskapliga frågeställningarna”, säger Idogens vd, Lars Hedbys.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag ser mycket fram emot att arbeta med Idogen – det är en bra möjlighet för mig att återigen arbeta med dendritiska celler som jag har lång erfarenhet av. Min bedömning är att dendritiska celler har stor potential som framtida cellterapi för många allvarliga immunologiska sjukdomar. Det är en ära att få förtroendet att leda forskningen i ett så innovativt bolag som Idogen som utvecklar en helt ny behandlingsmetod
Hanne Risager Romedahl
Med sin bakgrund som disputerad immunolog och gedigna forsknings- och chefserfarenhet inom området, är Hanne en viktig förstärkning av Idogens forskningsorganisation. Eftersom Anette Sundstedt går in i en roll som vetenskaplig expert, behåller vi kontinuitet och kompetens inom bolaget och ger Anette möjlighet att fokusera på de vetenskapliga frågeställningarna
Idogens vd Lars Hedbys