• news.cision.com/
  • Idogen/
  • Utfall av nyttjande av Teckningsoption 3 (TO3) för teckning av aktier i Idogen AB

Utfall av nyttjande av Teckningsoption 3 (TO3) för teckning av aktier i Idogen AB

Report this content

Den 1 april 2019 avslutades tiden för nyttjande av TO3 för teckning av aktier i Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”). Totalt nyttjades 0 TO3 för teckning, innebärande en nyttjandegrad av 0 procent. Teckningskursen var 6 SEK/aktie vilket tydligt översteg börskursen som per måndagens stängningskurs var 0,56 SEK/aktie.

"Utfallet av teckningsoptionen var helt i linje med vad vi förväntade oss, givet den nuvarande börskursen. Ett annat utfall hade varit anmärkningsvärt” säger vd Lars Hedbys.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar