25,7 miljoner till IF Metalls medlemmar efter rättshjälp

Report this content

Förra året fick medlemmar i IF Metall ut sammanlagt 25,7 miljoner kronor från 19 olika ärenden som förbundet drivit och vunnit via LO-TCO Rättskydd. De vanligaste ärendena gäller medlemmar som nekats ersättning från Försäkringskassan eller försäkringsbolag. Den största enskilda ersättningen gav en medlem 7,6 miljoner kronor.

- Det här visar tydligt på en av de många stora nyttorna med ett fackligt medlemskap. Att ha ett starkt fackförbund i ryggen när man som enskild privatperson ska driva en rättsprocess kan vara helt avgörande för att få rätt i domstol, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Alla medlemmar i IF Metall kan ansöka om rättshjälp och IF Metall går varje år vidare med ett 50-tal ärenden till LO-TCO Rättskydd. Motparten är oftast Försäkringskassan eller försäkringsbolag som nekat medlemmar ersättning för exempelvis arbetsskador.

- Många ärenden kan vara mycket långsamma domstolsprocesser. Den process som under förra året gav en person 7,6 miljoner kronor gällde livränta och sjukersättning och hade pågått sedan 2011. Men det är inte helt ovanligt att det tar upp till 10 år, ibland ännu längre, att nå ett avgörande, säger Annika Nilsson, ombudsman med ansvar för rättshjälp på IF Metall.

Medlemmar som behöver hjälp vänder sig oftast i första hand till IF Metall på sin arbetsplats, eller till sin närmaste fackliga avdelning, som sedan bedömer ärendet och driver det vidare om det finns möjlighet att vinna.

- Det skulle vara i det närmaste helt hopplöst att ensam orka med eller att ha råd att driva de här processerna utan professionell hjälp. Genom att vara medlem i facket har man tillgång den hjälpen utan att det kostar något extra, säger förbundsordförande Marie Nilsson.

Fakta: Utbetalda belopp via LO-TCO rättskydd:

2016: 22 854 424 kronor

2017: 16 407 393 kronor

2018: 25 728 544 kronor

Media

Media