Dela

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 300 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Citat

Den här satsningen är en viktig pusselbit i vår strävan att fler medlemmar ska få tillgång till kompetensutveckling.
Marie Nilsson
Genom att människor får intyg på vad de kan, oavsett var någonstans de har lärt sig detta, stärker man individers ställning på arbetsmarknaden och underlättar matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare.
Marie Nilsson, IF Metalls förbundsordförande
Trumps ståltullar är populistiska och djupt beklagliga.
Marie NIlsson, förbundsordförande
Fackets roll i arbetsmiljöarbetet är en självklar stöttepelare i den svenska modellen. Det ska utvecklas, inte avskaffas.
Marie Nilsson, förbundsordförande
Det här är en jätteviktig insats som görs för att säkra konkurrenskraften och industrijobben i Sverige.
Tomas With, IF Metalls vice förbundsordförande
Ingen ska behöva bli uppsagd från jobbet bara för att företaget inte sett till att man fått kompetensutveckling nog att klara sina arbetsuppgifter.
Marie Nilsson
Att utbilda för framtiden är en ödesfråga för svensk industri.
Marie Nilsson
Samtliga företag måste ha både en policy och ett aktivt arbete mot sexuella trakasserier och en ovälkommen jargong. Alla, oavsett ålder eller kön, måste känna sig trygga och välkomna till jobb inom industrin. Det är trots allt år 2017.
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall
Vi behöver att nationellt system för lärande i arbetet
Marie Nilsson
Vad Sverige framför allt behöver är ett lyft för lärandet i arbete – kompetensutveckling – för människor som befinner sig i arbete. På den vägen blir Sverige starkare.
IF Metall
IF Metall står bakom ”Global deal”. Vi uppmanar svenska företag och arbetsgivarorganisationer tillsammans med de fackliga organisationerna att göra detsamma.
IF Metall
Det är mycket hedrande för en bruksarbetare att bli vald av IF Metalls kongress.
Tomas With, nyvald vice förbundsordförande för IF Metall
Jag känner mig laddad och redo att leda ett av Sveriges bästa fackförbund
Marie Nilsson, nyvald förbundsordförande för IF Metall
Vi är djupt oroade över de villkor och förtryck som koreanska arbetare och våra fackliga kollegor lever under
Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande
Kravet om 2,8 procent är ett ansvarsfullt "märke" i avtalsrörelsen och dagens beslut visar på en bred enighet
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall
Låglönesatsningen blir också en jämställdhetssatning
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall
Regeringens satsningar på forskning och innovationer är centrala för en ny industrialisering, för att utveckla framtidens industriarbete och fortsatt ha en svensk industri som är världsledande.
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall
Det nya arbetslivet med bemanningsföretag och underentreprenörer ihop med ett allt hårdare tempo ställer höga krav på anläggningsägaren. Denne bör därför ha ett särskilt ansvar för de underentreprenörer som tas in, säger Anders Ferbe
-Anders Ferbe
– Krisåren 2008–2009 krävde vi insatser av regeringen, men det hörsammades tyvärr inte. Om regeringen gått in med insatser hade över 40 000 industrijobb kunnat räddas. Jag hoppas nu innerligt att regeringen är mer snabbfotad och tar det ansvar som en regering har, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
Anders Ferbe, Förbundsordförande
Som regelverket är utformat förlorar en medlem över 6 000 kronor i månaden på att mellan perioder av arbetslöshet jobba i sex månader i stället för fem månader. Att en månads ytterligare arbete ska ge stora inkomstförluster är fullständigt orimligt, det kan knappast vara lagstiftarens mening att man ska förlora på att jobba
Olle Åkerlund, Föreståndare för IF Metalls a-kassa
Vår bedömning är att avtalen ger förutsättningar för reallöneökningar under 2012 liksom att svensk industris konkurrenskraft bibehålls så att jobben inte äventyras
Stefan Löfven, IF Metalls förbundsordförande
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp