IF Metall står bakom Global deal

Uttalande av IF Metalls kongress 2017

Respekt för mänskliga och fackliga rättigheter

En öppnare värld, där länder samarbetar, där människor möts över gränserna och lära känna varandra bidrar till demokratiutveckling, minskad fattigdom, fred och frihet. Fri och rättvis handel är här en viktig del.

En öppen värld bidrar till bättre levnadsvillkor när hållbara jobb med goda villkor skapas. Utvecklingen går dock långsamt och alla människor har inte fått det bättre. Inkomstklyftor växer, koncentrationen av förmögenheter växer. Multinationella företag får ökat inflytande på bekostnad av valda politiska församlingar.

På många håll förnekas anställda rätten att organisera sig, arbetsvillkor försämras, fackföreningar motarbetas och förbjuds. Fackligt aktiva förföljs, trakasseras, misshandlas och ibland mördas i sin kamp för fackliga fri- och rättigheter.

Ansvaret faller tungt på de länder som inte lever upp till standarden i ILO-konventionerna och andra internationella regelverk. Stort ansvar faller även på företagen.

Många företag uttrycker att de anställda är företagets viktigaste resurs. I ensidigt antagna uppförandekoder ställer man sig bakom internationella konventioner, men i praktiken saknar många av deras anställda grundläggande möjligheter till påverkan och inflytande över sitt arbete eller i företaget.

Sveriges system på arbetsmarknaden bygger på samverkan mellan fack och företag. Parterna samarbetar kring företagens utveckling, avtal tecknas om arbetsvillkor och löner. Samhället bidrar med aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghetssystem. Allt detta skapar stabilitet på arbetsmarknaden. Det har varit bra för arbetstagare, företag och hela samhället. 

Parterna vet att samverkan mellan arbetstagare, deras fackliga organisationer och företag fungerar. Anställda som synliggörs, vars uppfattningar efterfrågas, som inkluderas i utvecklingen och som ges möjlighet att påverka sin egen situation mår bättre och bidrar mer till företagens utveckling.

Den svenska regeringens initiativ ”Global Deal” syftar till att förbättra förhållandena på arbetsmarknader och i företag över hela världen. Idén är att få länder och företag att utveckla former för samverkan via förhandlingar och kollektivavtal. Så kan stabilitet och förutsägbarheten i företag och länder öka.

IF Metall konstaterar att företag och arbetsgivarorganisationer i Sverige och utomlands visat svalt intresse för ”Global Deal”, trots att egna policys är i linje med ”Global Deals” intentioner och trots att företagen vet att samverkan är bra.

IF Metall står bakom ”Global deal”. Vi uppmanar svenska företag och arbetsgivarorganisationer att göra detsamma. Att respektera fackliga rättigheter och att utveckla samverkansformer med de anställda och deras fackliga organisationer i alla sina verksamheter i världen borde vara självklart.

Fler behöver visa sitt stöd för ”Global Deal” och i praktiken visa att de genom respekt och samarbete vill delta i en utveckling som är bra för företag, för anställda och för de länder man verkar i. På så sätt kan fler bli vinnare i globaliseringen.

Daniel Hermansson
Pressombudsman, IF Metall
+46738641652
daniel.k.hermansson@ifmetall.se

IF Metall organiserar cirka 315 000 medlemmar inom stora delar av den svenska industrin. Förbundet har avtal på cirka 11 600 arbetsplatser.

Prenumerera

Citat

IF Metall står bakom ”Global deal”. Vi uppmanar svenska företag och arbetsgivarorganisationer tillsammans med de fackliga organisationerna att göra detsamma.
IF Metall