IF Metall kräver skärpt arbetsmiljölagstiftning

I dag den 23 oktober, som också är skyddsombudens dag, överlämnar IF Metall till arbetsmarknadsdepartementet krav på förändringar av arbetsmiljölagstiftningen. Bakgrunden är det ökade antalet olyckor på arbetsplatserna - nu senast den tragiska dödsolyckan på SSAB:s område i Luleå.

- Det är ovärdigt ett modernt arbetsliv att människor dör på sina jobb. Nu måste regering och riksdag visa i handling och inte bara i ord att de tar ansvar för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

- Det som har skett på senare tid med nedmonteringen av det förebyggande arbetsmiljöarbetet, grova arbetsmiljöbrott som inte hinner redas ut och dödsolyckan på SSAB är en skam för Sverige. Regeringen måste göra något nu, säger Anders Ferbe.

- Det är orimligt att preskriptionstiden går ut innan man hunnit utreda allvarliga olycksfall. Vi accepterar inte att kunskapen hos polisen är så låg att förundersökningar inte blir klara inom två år, säger Anders Ferbe.

- Det nya arbetslivet med bemanningsföretag och underentreprenörer ihop med ett allt hårdare tempo ställer höga krav på anläggningsägaren. Denne bör därför ha ett särskilt ansvar för de underentreprenörer som tas in, säger Anders Ferbe.

IF Metall kräver att regeringen:

  • upprättar en nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna
  • ser över de rättsliga reglerna vid arbetsmiljöbrott
  • skärper arbetsmiljölagen vad gäller anläggningsägarens ansvar gentemot underentreprenörer
  • inför obligatorisk arbetsmiljöutbildning på polishögskolan
  • ökar resurserna till Arbetsmiljöverket och återupprättar en sammanhållen arbetslivsforskning
  • återinför det ekonomiska stödet till utbildning av skyddsombud

Vid eventuella frågor kontakta:

Maria Bäckström

Pressombudsman

IF Metall

0703218985

Prenumerera

Citat

Det nya arbetslivet med bemanningsföretag och underentreprenörer ihop med ett allt hårdare tempo ställer höga krav på anläggningsägaren. Denne bör därför ha ett särskilt ansvar för de underentreprenörer som tas in, säger Anders Ferbe
-Anders Ferbe