Ny lärportal för kompetenshöjning inom industrin

Till följd av coronapandemin har många personer inom industrin permitterats. Nu går myndigheter, arbetsgivarorganisationer, fackförbund och näringslivet samman i ett pilotprojekt som erbjuder en subventionerad lärportal där industrin får möjlighet att satsa på kompetensutveckling och utveckla sin konkurrenskraft.

De stora och snabba teknikskiftena ställer nya kompetenskrav på anställda inom industrin och produktionskedjor blir mer kunskapsintensiva. Företagen måste kompetensutveckla  medarbetare för att behålla sin konkurrenskraft.

- Många personer är permitterade eller i omställning och nu finns ett utmärkt tillfälle att gå starkare ur krisen. Klimatomställning och digitalisering av näringslivet kommer skyndas på i krisens spår och kompetensutveckling kommer vara avgörande för att utveckla vår konkurrenskraft, fylla på med kompetens och ta nya jobb som växer fram, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Lärportalen erbjuder industriföretag kostnadsfria utbildningar inom ramen för projektet.

Portalen tillhandahåller ett brett utbud av kvalitetssäkrade utbildningar som möter arbetsmarknadens kompetensbehov. Utbildningarna på lärportalen bygger på identifierade kompetensbehov inom områden som 3D-printing, 5G-uppkoppling i produktion, människa-robot-samverkan och datavetenskap. Bakom utbildningarna står bland andra Produktion2030, Yrkeshögskolan samt svenska och utländska universitet. På sikt är tanken att bredda utbudet ytterligare.

- Den här satsningen är en viktig pusselbit i vår strävan att fler medlemmar ska få tillgång till kompetensutveckling. Att använda krisen som en möjlighet att vässa kompetensen hos de som är permitterade är bra politik tycker vi. På så sätt stärker vi både svensk industri och de anställda, säger Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall.

Att allt finns samlat på en plattform gör att det blir lättare för företag att hitta utbildningar från många olika leverantörer på ett och samma ställe. Företagen kan också få hjälp att anpassa kompetensutvecklingen efter företagets och dess anställdas behov.

- Det som är bra är att utbildningarna är flexibla och kan anpassas. Företagens anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar. Allt efter tid och behov. Det är ett sätt att snabbt komma igång med kompetensutvecklingen och vår förhoppning är att kunna erbjuda detta till fler branscher framöver, säger  Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Bakom satsningen på lärportalen står myndigheterna Vinnova, Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan, arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna,  fackförbunden IF Metall, Sveriges ingenjörer och Unionen samt Combient. Lärportalen är utvecklad av Collegial, som ingår i Combient Group. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden med 22 miljoner fram till 2021.

För mer information, kontakta IF Metalls presstjänst

Telefon: 08-786 82 44

E-post: pressjour@ifmetall.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den här satsningen är en viktig pusselbit i vår strävan att fler medlemmar ska få tillgång till kompetensutveckling.
Marie Nilsson