IF Metalls a-kassa: Stelbenta a-kasseregler missgynnar arbete

Report this content

-          Dagens stelbenta regler i a-kassan missgynnar dem som jobbar, säger Olle Åkerlund, föreståndare för IF Metalls arbetslöshetskassa.

-          Som regelverket är utformat förlorar en medlem över 6 000 kronor i månaden på att mellan perioder av arbetslöshet jobba i sex månader i stället för fem månader. Att en månads ytterligare arbete ska ge stora inkomstförluster är fullständigt orimligt, det kan knappast vara lagstiftarens mening att man ska förlora på att jobba, säger Olle Åkerlund.

Olle Åkerlund ger ett exempel på en medlem som haft två perioder med a-kasseersättning. Denne får därefter ett tillfälligt arbete i sex månader. När det tillfälliga jobbet tar slut följer en ny period av arbetslöshet. Då räknas ersättningen från a-kassan på inkomsten för de närmast föregående 12 månaderna. Ersättningen baseras alltså på 20 timmar i veckan under 12 månader. Om medlemmen i stället jobbat en månad mindre, dvs. i fem månader, skulle jobb- och utvecklingsgarantin träda in i stället för a-kassan. Vid en lön på 22 000 kronor blir förlusten 6 160 kronor i månaden för att man jobbar en månad mer. Dessa stelbenta och oövertänkta regler måste snarast ses över, säger Olle Åkerlund.

Sammanfattning av villkor:

Högst ersättning från arbetslöshetsersättningen är 680 kronor per dag. Det ger en ersättning på 80 procent för den som tjänar maximalt 18 700 kronor i månaden. Nivån på det så kallade taket på 680 kronor innebär att det endast är 12 procent av de försäkrade som får 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning.

Ersättning betalas i 300 dagar. Efter 200 dagar sänks ersättningen till 70 procent av tidigare lön, dock max 680 kronor per dag.

För att få ersättning är huvudregeln att man jobbat i sex månader och varit medlem i arbetslöshetskassa i 12 månader.

Efter en period av arbetslöshet kan man jobba upp ett nytt villkor på sex månader.

Då kan man få arbetslöshetsersättning ytterligare en period. Ersättningen beräknas då på genomsnittslönen för de föregående 12 månaderna.

Kontaktuppgifter:

Olle Åkerlund

Föreståndare för IF Metalls a-kassa

070-647 15 30

olle.akerlund@ifmetall.se

Till redaktionen:

Två exempel på medlemmar som hamnat i kläm och jobbat i sex månader i perioder av arbetslöshet finns i Piteå och Sundsvall.

De kan nås via våra ombudsmän i Luleå respektive Sundsvall.

Luleå, Ann-Christine Lindehag-Sundström 0920-24 71 89

Sundsvall, Susanne Östh 070-647 02 32

Citat

Som regelverket är utformat förlorar en medlem över 6 000 kronor i månaden på att mellan perioder av arbetslöshet jobba i sex månader i stället för fem månader. Att en månads ytterligare arbete ska ge stora inkomstförluster är fullständigt orimligt, det kan knappast vara lagstiftarens mening att man ska förlora på att jobba
Olle Åkerlund, Föreståndare för IF Metalls a-kassa