Hög arbetsbelastning slår mot kompetensutvecklingen i industrin

Nästan hälften av IF Metalls medlemmar anser att deras egen arbetsgivare inte vet vilka kompetenser som arbetsplatsen behöver på lång sikt. Lika många uppger att arbetsplatsen nedprioriterat medarbetarnas kompetensutveckling på grund av hög arbetsbelastning. Det visar en ny Novus-undersökning från IF Metall. 

– Just nu är vi mitt i en högkonjunktur och då har inte företagen tid att fokusera på kompetensutveckling. Men när det vänder måste industriarbetarna ha tillräcklig kompetens för att kunna ta de nya, mer avancerade jobben som ersätter de gamla, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Undersökningen visar att det inte bara är så att kompetensutveckling nedprioriteras inom industrin. Av de som har haft kompetensutveckling inplanerad uppger 75 procent att den ändå inte blivit av. Detta gäller särskilt kvinnor och medlemmar över 50 år. Främsta skälet till att planerad kompetensutveckling inte genomförts under det senaste året är att arbetsgivaren inte prioriterat det. Enbart var fjärde medlem uppger att de har tagit fram en kompetensutvecklingsplan tillsammans med sin chef.

– Det är bedrövligt att industriarbetarnas kompetensutveckling inte prioriteras högre. Det gör mig både besviken och förbannad att särskilt kvinnor och äldre medarbetare får stå tillbaka, säger Marie Nilsson.

Undersökningen visar att fyra av tio anser att deras kompetens inte tas tillvara i arbetet. Det gäller särskilt kvinnor under 30 år.

– Redan i dag är det svårt att hitta rätt folk. Arbetsgivarna går miste om en stor potential när man inte ens tar tillvara medarbetarnas befintliga kompetens och dessutom ignorerar deras lust att lära mer, säger Marie Nilsson.

Fyra av tio uppger att deras arbetsgivare inte har någon policy för personalens kompetensutveckling. Mer än hälften tycker att de inte har tillräckligt inflytande över sin egen kompetensutveckling.

–I dag ligger anställningstryggheten till stor del i den anställdas kompetens. IF Metall kommer att ställa tydligare krav på arbetsgivarna om kompetensutveckling. Ingen ska behöva bli uppsagd från jobbet bara för att företaget inte sett till att man fått kompetensutveckling nog att klara sina arbetsuppgifter, säger Marie Nilsson.

Ta del av hela undersökningen i den bifogade PDF:en

På uppdrag av IF Metall har Novus genomfört 3 771 slumpmässigt valda webbintervjuer bland IF Metalls medlemmar under perioden 2–14 november 2017. Svarsfrekvensen är 54 procent. Resultaten representerar hela IF Metalls medlemskår.  

Daniel Hermansson
Pressombudsman, IF Metall
+46738641652
daniel.k.hermansson@ifmetall.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ingen ska behöva bli uppsagd från jobbet bara för att företaget inte sett till att man fått kompetensutveckling nog att klara sina arbetsuppgifter.
Marie Nilsson