IF Metalls avtalsråd röstade ja till Facken inom industrins avtalsplattform och LO-krav

Report this content

I dag har IF Metalls avtalsråd beslutat att ställa sig bakom både Facken inom industrins avtalsplattform samt förslaget till LO-samordning.

IF Metalls förbundsstyrelse kommer nu att meddela Facken inom industrin att förbundet står bakom kraven i avtalsplattformen, som innehåller löneökningar på 3,0 procent, fortsatta avsättningar till deltidspension och åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten.

- Kraven är väl avvägda och säkerställer fortsatta riktiga löneökningar som inte äts upp av inflationen. Samtidigt tar vi i IF Metall ansvar för att värna svensk konkurrenskraft och sysselsättningen, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Förbundsstyrelsen kommer också meddela LO:s styrelse att IF Metall ställer sig bakom LO:s gemensamma avtalskrav, som bland annat innehåller en låglönesatsning på minst 783 kronor för de som tjänar under 26 100 kronor samt högre pensioner och bättre arbetsmiljö.

Avtalsrådet, som består av 205 förtroendevalda ombud, har också debatterat och fattat beslut om mer detaljerade och specifika avtalskrav som rör IF Metalls olika avtalsområden. Dessa ska nu behandlas av förhandlingsdelegationerna och strax före jul ska kraven överlämnas till motparterna.

- Vi är fast beslutna att fortsätta att förbättra våra villkor och löner i den kommande avtalsrörelsen. Tillsammans har vi industriarbetare en stark röst. Den tänker vi använda i kraftmätningen med arbetsgivarna, när vi sätter oss vid förhandlingsborden direkt efter årsskiftet, säger Marie Nilsson.

Frågor besvaras av IF Metalls presstjänst 08 786 82 44

Media

Media