Uttalande av IF Metalls avtalsråd - starkt stöd till de koreanska fackföreningarna

IF Metalls avtalsråd har i dag antagit ett uttalande med anledning av det förtryck som koreanska arbetare och fackliga kollegor lever under.

IF Metall ger sitt starka stöd för de koreanska fackföreningarnas generalstrejk.

– Vi är djupt oroade över de villkor och förtryck som koreanska arbetare och våra fackliga kollegor lever under, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Den 30 november i år planerar de sydkoreanska facken en generalstrejk. De protesterar mot sin regering som gör allvarliga ingrepp i arbetsmarknadslagar och utsätter de fackligt aktiva för ständiga repressalier.

– Tillsammans med övriga organisationer i det globala facket IndustriAll Global Union har IF Metall vid flera tillfällen protesterat mot den behandling som vår kamrater i Sydkorea utsätts för, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Ur uttalandet:

Rätten att fritt mötas under demokratiska former, så som vi i IF Metalls avtalsråd gör här idag, skyddas av den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna och den internationella deklarationen om mänskliga rättigheter. Dessutom måste Korea som medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO), respektera principerna om föreningsfrihet. ILO:s konferens klargjorde att rätten till mötesfrihet och yttrandefrihet utgör medborgerliga rättigheter vilket är självklara för att kunna utföra normala fackliga rättigheter.

Carin Wallenthin 

Pressombudsman, IF Metall

0703-38 39 01

carin.wallenthin@ifmetall.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är djupt oroade över de villkor och förtryck som koreanska arbetare och våra fackliga kollegor lever under
Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande