IF Metalls avtalsråd röstade ja – godkände Facken inom industrins avtalsplattform samt förslaget till LO-samordning

I dag röstade IF Metalls avtalsråd ja till att förbundet ska ställa sig bakom både Facken inom industrins avtalsplattform och förslaget till LO-samordning. 

IF Metalls förbundsstyrelse kommer nu att meddela Facken inom industrin att förbundet står bakom kraven i avtalsplattformen, som innehåller krav på löneökningar på 2,8 procent, fortsatt utbyggnad av deltidspension och i förekommande fall en individgaranti.

– Kraven är väl avvägda och kan säkra fortsatta reallöneökningar. Kravet om 2,8 procent är ett ansvarsfullt "märke" i avtalsrörelsen och dagens beslut visar på en bred enighet, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Förbundsstyrelsen kommer också meddela LO-styrelsen att förbundet ställer sig bakom LO-samordningen, som bland annat innehåller en insamlingsmodell med en låglönesatsning om 672 kronor för de som ligger under 24 000 kronor per månad.

– Låglönesatsningen blir också en jämställdhetssatning eftersom LO-förbundens lägst betalda medlemmar arbetar i kvinnodominerade yrken. I IF Metall är det främst medlemmarna på tvätterier, i textilindustrin och på vissa verkstäder som berörs, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Utöver besluten om samordning har ombuden på avtalsrådet debatterat och fattat beslut om mer specifika avtalskrav inom förbundets områden.

– Efter avtalsrådet kommer de olika förhandlingsdelegationerna att påbörja arbetet med att konkretisera olika avtalskrav, och strax före jul kommer kraven att överlämnas till motparterna, säger Anders Ferbe.

 

Facken inom industrin är ett samarbete mellan IF Metall, GS, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Carin Wallenthin
Pressombudsman, IF Metall
carin.wallenthin@ifmetall.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Kravet om 2,8 procent är ett ansvarsfullt "märke" i avtalsrörelsen och dagens beslut visar på en bred enighet
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall
Låglönesatsningen blir också en jämställdhetssatning
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall