IF Metalls kongress: utveckla industriarbetarnas kompetens!

Uttalande av IF Metalls kogress 2017

Stärk Sverige – utveckla industriarbetarnas kompetens!

Kompetens är den avgörande frågan i den snabba och genomgripande utveckling som följer i digitaliseringens spår. Återkommande chanser till lärande i arbete ger människor möjligheter till utveckling i arbetslivet och förebygger risker för långvarig arbetslöshet. Kompetens möjliggör framtidens industriarbete på arbetsplatser som finns och utvecklas i hela Sverige.

Bättre system för omställning och utveckling är till nytta både för industrin och samhället. Ökad produktivitet och konkurrenskraft tryggar jobb och arbetslöshetsriskerna minskar. Sverige ska därför ha världens bästa kompetensutvecklings- och omställningssystem!

Lärandet i arbetslivet handlar om människors utveckling genom hela arbetslivet, och detta behöver märkas i hur politiken stödjer kompetensutveckling, såväl inom industrin som på hela arbetsmarknaden. Lärandet ger dagens och framtidens arbetsplatser kapacitet att möta teknikutvecklingens möjligheter. Kompetens är nyckeln för att trygga industriarbetarnas anställning och möjligheter till utveckling i jobbet. Det förebygger risker för långa perioder av arbetslöshet och underlättar nödvändiga strukturförändringar.

Vad Sverige framför allt behöver är ett lyft för lärandet i arbete – kompetensutveckling – för människor som befinner sig i arbete. På den vägen blir Sverige starkare.

IF Metall vill, i samverkan med de avtalsbärande parterna på arbetsmarknaden, arbeta hårt för att ett nationellt system för kompetensutveckling blir verklighet.

Insatserna för lärande i arbetet bör stödja arbetsplatsernas ar­bete med att identifiera kompetensbehov och utforma eller nå fram till utbildningar som möter behoven. Här är branschvalideringen Industriteknik Bas ett viktigt verktyg att använda. Det arbetsplatsnära engagemanget för lärande i arbetet ökar också möjligheten för nytillkomna på arbetsmarknaden att komma i jobb.

IF Metall fortsätter verka för att det nationella systemet för kort­tidsarbete vid djupa kriser utvecklas till att omfatta stöd för kompetensutveckling. Centralt för att göra systemet konkurrenskraftigt är att det blir mer flexibelt så att det kan användas i praktiken, exempelvis om en bransch hamnar i en tillfällig kris. Avgörande är också att utbildning och kompetensutveckling byggs in i systemet så att företagens och de anställdas konkurrenskraft ökar när systemet används.

För att ta ett helhetsgrepp kring frågan ser vi dock ett behov av att även politiken kommer med ordentligt i matchen. Det är dags nu att den s-ledda regeringen sjösätter konkret politik!

Vi vet att kompetens bygger Sverige starkare. IF Metall vill därför att regeringen

  • i samverkan med de avtalsbärande parterna på arbetsmarknaden, tar fram ett nationellt system för kompetensutveckling i arbetslivet.
  • ökar insatserna för att förverkliga validering på industrins arbetsplatser.
  • tillsammans med parterna, gör det svenska systemet för korttidsarbete mer konkurrenskraftigt genom möjligheten till kompetensutveckling.
Daniel Hermansson
Pressombudsman, IF Metall
+46738641652
daniel.k.hermansson@ifmetall.se

Prenumerera

Citat

Vad Sverige framför allt behöver är ett lyft för lärandet i arbete – kompetensutveckling – för människor som befinner sig i arbete. På den vägen blir Sverige starkare.
IF Metall