Validering – viktigt sätt att ge industrins anställda intyg på vad de kan

Report this content

Idag lämnar valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe över sitt slutbetänkande. Det innehåller förslag om hur fler personer ska få sin kompetens validerad. 
– Genom att människor får intyg på vad de kan, oavsett var någonstans de har lärt sig detta, stärker man individers ställning på arbetsmarknaden och underlättar matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Delegationen föreslår bland annat en ny förordning för validering och hur validering ska finansieras för olika målgrupper.

– Det är viktiga steg för att stärka validering som verktyg för kompetensförsörjning och livslångt lärande, säger Marie Nilsson.

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt kunnande som människor har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning. Det kan också användas som en grund för vidare kompetensutvecklingsinsatser.

Från IF Metalls sida har utredaren Josefine Larsson ingått som ledamot i delegationen. En av hennes hjärtefrågor i arbetet med delegationen har varit att stärka förutsättningarna för parternas arbete med branschvalidering.

– Inom industrin har vi kommit ganska långt de senaste åren, i vårt partsgemensamma arbete med att utveckla valideringsmodeller utifrån industrins behov. Det hade inte varit möjligt utan ekonomiskt stöd från staten. Fortsatta finansieringsmöjligheter är nödvändiga för att modellerna ska kunna fortsätta att utvecklas inom industrin och i övriga branscher, säger Josefine Larsson.

Vill se nytt system för livslångt lärande
Delegationen har tagit fram genomarbetade förslag för hur validering kan stärkas på såväl nationell som regional och lokal nivå. Det är en viktig pusselbit för det livslånga lärandet.

– Nu är det dags att ta nästa steg. Att formulera en nationell strategi och ett nytt system för livslångt lärande som bygger vidare på parternas arbete med branschvalidering och delegationens övriga förslag, avslutar Marie Nilsson.

Jesper Pettersson
Pressansvarig
jesper.pettersson@ifmetall.se

072-058 37 30

Media

Media

Citat

Genom att människor får intyg på vad de kan, oavsett var någonstans de har lärt sig detta, stärker man individers ställning på arbetsmarknaden och underlättar matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare.
Marie Nilsson, IF Metalls förbundsordförande