75 miljoner för att kompetenssäkra svensk industri

Rätt kompetens är avgörande för den globalt konkurrensutsatta industrin. I ett unikt projekt kallat Kompetenssäkrad industri samlas flera tunga parter på den svenska arbetsmarknaden, för att under tre år ge minst 200 mindre industriföretag hjälp att möta framtiden med rätt utbildade medarbetare.

Totalt 75 miljoner kronor investeras under tre år i projektet Kompetenssäkrad industri. Projektet har som mål att öka andelen mindre företag som arbetar strategiskt med sin kompetensförsörjning och vänder sig till industriföretag med upp till 50 anställda. Målsättningen är att drygt 200 företag över hela Sverige ska ha utvecklat och infört ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt att arbeta med sin kompetensförsörjning. Projektet skall stärka den struktur som finns för att ge stöd för dem som vill komma igång med detta arbete.
 Det här är en jätteviktig insats som görs för att säkra konkurrenskraften och industrijobben i Sverige, menar IF Metalls vice ordförande Tomas With. 

Som utgångspunkt för projektet används de verktyg för branschvalidering som de senaste åren utvecklats av samma parter som står bakom projektet, nämligen GS-facket, IF Metall, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsarbetareförbundet, Livsmedelsföretagen, Svenska Gjuteriföreningen, Svenska Skärteknikföreningen, Svetskommissionen, Teknikföretagen, Trä- och Möbelföretagen. Av den totala finansieringen kommer cirka 35 miljoner kronor från ESF-rådet och drygt 40 miljoner kronor är i form av medfinansiering.

Företag som har en väl genomtänkt process för sin kompetensförsörjning har bättre förutsättningar än andra att rekrytera, behålla och ta vara på den kompetens som krävs för en hållbar konkurrenskraft och utveckling.

Inte minst mindre industriföretag har ofta svårt att komma igång med att jobba med kompetensfrågor på ett strukturerat sätt. Det gör dem särskilt utsatta vad det gäller att möta framtida behov av kunskaper, inte minst kopplat till digitalisering och annan snabb teknik- och materialutveckling.

Samtidigt riskerar medarbetare som inte kontinuerligt utvecklar sin kompetens i takt med ökade kompetenskrav en svagare position på arbetsmarknaden och att fastna i ensidigt och mindre utvecklande arbete. Tillsammans kan parterna utveckla både företagens och medarbetarnas förmåga att hantera detta, och förstärka de stödjande strukturerna för en långsiktig strategisk kompetensförsörjning.

För IF Metall är just kompetensutveckling för industriarbetarna en väldigt viktig fråga. Tomas With ser möjligheterna med projektet:
 Det handlar om att stärka svensk industris konkurrenskraft, men även om att skapa ett hållbart arbetsliv med starka människor som får växa i arbetet istället för att slitas ut. Det handlar också om trygghet  ingen ska behöva bli uppsagt från jobbet bara för att man inte har fått kompetensutveckling. Därför känns det här projektet klockrent.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Josefine Larsson, IF Metall
Telefon 070-584 68 49
E-post josefine.larsson@ifmetall.se

Ingegerd Green, Skärteknikcentrum Sverige
Telefon 070-673 00 08
E-post ingegerd@sktc.se

Daniel Hermansson
Pressombudsman, IF Metall
+46738641652
daniel.k.hermansson@ifmetall.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här är en jätteviktig insats som görs för att säkra konkurrenskraften och industrijobben i Sverige.
Tomas With, IF Metalls vice förbundsordförande