IF Metall kräver konvention mot våld och sexuella kränkningar i arbetslivet

Report this content

I dag skickar IF Metall en skrivelse till regeringen, med krav på att Sverige aktivt ska arbeta för en ILO-konvention mot våld och sexuella trakasserier i arbetslivet.

Sedan ett par år har FN-organet ILO arbetat aktivt med frågan om våld mot kvinnor och män i arbetslivet. Bland annat har en expertgrupp utsetts att förbereda frågans behandling på ILO:s arbetskonferens i juni 2018.

Som ett led i förberedelserna inför arbetskonferensen har en rapport presenterats som styrker att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt sexuella kränkningar är vanligt förekommande i arbetslivet. I rapporten konstateras att olika former av våld kan anses könsbaserade när de riktas mot en kvinna eller en man på grund av kön eller för att de inte överensstämmer med vissa könsnormer.

- Våld och kränkningar är ett globalt arbetsmiljöproblem. Värst utsatta är kvinnor, vilket inte minst alla de vittnesmål som framkommit under #metoo har visat. Det kan sätta djupa spår och påverka människor som utsätts under resten av livet. IF Metall har tillsammans med den globala fackliga rörelsen engagerat oss starkt mot våld och kränkningar, men det krävs mer agerande och engagemang från företag och regeringar runt om i världen, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

I dag har IF Metall skickat en skrivelse till Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet och till jämställdhetsminister Åsa Regnér med krav på att Sverige genom FN-organet ILO aktivt arbetar för att snarast få till stånd en konvention mot våld och sexuella trakasserier i arbetslivet.

- Ingen ska behöva utstå våld och sexuella kränkningar på sin arbetsplats. Vi vill se en ILO-konvention som innehåller tydliga riktlinjer. Och som ger arbetsgivare, fackliga organisationer och regeringar stöd att gemensamt arbeta för att få ett slut på sexuella kränkningar och våld i arbetslivet, säger Marie Nilsson.

Media

Media