IF Metall säger nej till avtalsförslag

 

IF Metall avvisade på onsdagen den slutgiltiga hemställan från de opartiska ordförandena, opo.

Avtalsförslaget, som var på 13 månader, innebar en löneökning på 2,6 procent från den 1 februari 2012 och skulle gälla till den 28 februari 2013.

– Avtalsförslaget innehöll för låga löneökningar och det är omöjligt att acceptera den nivån. Det skulle innebära löneökningar med en årstakt på 2,4 procent och inte ge tillräckliga reallöneökningar, säger IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven.

Stefan Löfven säger vidare att IF Metall anser att hemställan i övrigt innehöll både positiva och negativa delar.

– Vi anser att avtalsperiodens längd är bra och att löneökningar skulle betalas från den 1 februari då de gamla avtalen upphör är en viktig förutsättning, säger Stefan Löfven.

– Vi lägger våra lönekrav efter industrins betalningsförmåga. De ska vara så höga som möjligt utan att jobben äventyras. Svensk industris produktivitet och konkurrenskraft ger goda möjligheter till reallöneökningar, säger Stefan Löfven.

Med dagens nej till den slutgiltiga hemställan ökar risken för konfliktvarsel. Vad som händer från den 1 december är att de opartiska ordförandena ska kalla parterna till partsgemensamma överläggningar och dessa ska vara avslutade inom sju dagar.

– Vår förhoppning är att arbetsgivarna tar sitt förnuft till fånga och inser att även industriarbetarna är värda anständiga löneökningar, det kan inte bara vara direktörerna och företagsledningarna som ska ta del av det vi tillsammans skapar, säger Stefan Löfven.

De avtalsområden som är berörda för IF Metall är Teknikavtalet, Stål- och metallavtalet, Gruvavtalet och Industri- och kemiavtalen. Avtalen berör tillsammans 171 000 medlemmar i IF Metall.

För mer information kontakta

Lasse Ankarfjäll, pressombudsman

070-535 60 64

lars.ankarfjall@ifmetall.se

 

 

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera