Uttalande från IF Metall: Högsta prioritet att stoppa döden på jobbet

Report this content

Uttalande antaget av IF Metalls avtalsråd 14 maj 2019:

IF Metall har sorg. Maj har varit en mörk månad för oss, med två dödsolyckor på våra arbetsplatser. Först omkom en 55-årig man i en olycka på en verkstad i Lycksele. Sedan omkom en man i 20-årsåldern i en olycka på en betongindustri nära Lund.

Det är fruktansvärt. Våra tankar går till deras anhöriga och arbetskamrater. Vi måste invänta utredningarna av vad som har hänt. Men det är ett oerhört misslyckande varje gång en människa går till jobbet och aldrig mer kommer hem.

Hittills under 2019 har 25 personer dött i olyckor på svenska arbetsplatser. Det är 25 för mycket. IF Metall överlämnade nyligen tre krav till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att stoppa dödsolyckorna.

  1. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste stärkas.
     
  2. Skyddsombuden måste få större befogenheter och ökad rätt till utbildning.
     
  3. Polis och åklagare måste få större resurser att utreda arbetsmiljöbrott. Det ska kosta att slarva med säkerheten!

Skyddsombuden är avgörande för att förebygga arbetsplatsolyckor. De har sina arbetskamrater och den fackliga organisationen i ryggen, och kan till och med stänga ned en arbetsplats om säkerhetsriskerna är för stora. Oftast upptäcker skyddsombuden bristerna i tid, så att de kan åtgärdas innan någon skadar sig.

IF Metalls regionala skyddsombud rapporterade nästan 17 000 brister i arbetsmiljön under 2018. Det var nästan 500 fler än 2017. Brister i brand- och räddningsutrustning och maskiner är de vanligaste anmärkningarna.

Det är uppenbart att säkerheten på arbetsplatserna måste bli bättre. Att stoppa döden på jobbet måste vara hela samhällets högsta prioritet.

Arbetsgivarna har ansvaret för att arbetsmiljön är säker. Men även politikerna och myndigheterna är viktiga. Arbetsmiljöverket måste få tillräckliga resurser så att arbetsmiljöinspektörerna blir fler – inte färre. Verket måste även prioritera samarbetet med arbetsmarknadens parter i arbetsmiljöfrågor.

 

 

En undersökning från 2018 visar att var fjärde medlem i IF Metall känner oro för att drabbas av olycksfall eller ohälsa på grund av arbetsmiljön. Nästan lika många har inte fått en introduktion om riskerna på sin arbetsplats. Bland unga ser det särskilt illa ut.

Att unga är särskilt utsatta förvånar inte. De får ofta utföra arbetsuppgifter som äldre inte orkar, och har oftare osäkra anställningar, vilket gör det svårare att säga ifrån. Unga mellan 16 och 25 i industrin har en något högre skaderisk än äldre, visar en rapport från AFA Försäkring.

Så här kan vi inte ha det. Ingen arbetare ska behöva vara rädd för att skada sig på jobbet, och ingen arbetare ska behöva riskera att gå till jobbet och aldrig mer komma hem.

Vi kräver akuta åtgärder. Det är nog nu.