• news.cision.com/
  • IF Metall/
  • Välkommen satsning på välfärd och stärkt arbetsmiljö – men fler satsningar på utbildning krävs

Välkommen satsning på välfärd och stärkt arbetsmiljö – men fler satsningar på utbildning krävs

Report this content

Regeringens vårproposition, som presenteras idag, innehåller flera välkomna satsningar på stärkt välfärd och ett arbetsliv fritt från sexuella trakasserier. Men fler och starkare åtgärder för utbildning och kompetensutveckling krävs. Det anser IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

- Regeringen har vårdat svensk ekonomi väl, med starka finanser och vikande arbetslöshet. Det är glädjande och nödvändiga satsningar på vård och omsorg som presenteras i dag. För att livet ska fungera för svenska industriarbetare krävs en stark och pålitlig välfärd i hela landet, säger Marie Nilsson.

Regeringen satsar också 25 miljoner kronor på arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna. 15 miljoner kronor går till de regionala skyddsombuden.

- Nästan sex av tio unga kvinnor och över en tredjedel av alla kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser det senaste året, visar en medlemsundersökning IF Metall gjorde under hösten. Det är oacceptabelt. Regeringens satsningar gör att arbetstagarna får ett bättre stöd i att motverka och förebygga sexuella trakasserier, säger Marie Nilsson.

Dock innehåller vårpropositionen små satsningar på den framtida utbildningen och kompetensutvecklingen som är så viktig för svensk industri.

- Här hade vi hoppats på mer än de 110 miljoner till vuxenutbildning som regeringen aviserar. Vi vill se ett nationellt system för livslångt lärande i arbetet, för att stärka kompetensutveckling och omställningsstöd, säger Marie Nilsson.

För mer information, kontakta IF Metalls presstjänst: 08-786 82 44
E-post: pressjour@ifmetall.se