Wilhelmsen Ships Service effektiviserar verksamheten med IFS Applications 8

IFS meddelar att Wilhelmsen Ships Service (WSS), en världsledande leverantör av tjänster inom sjöfartsindustrin och en del av Wilhelmsen Maritime Services, har valt att uppgradera till IFS Applications 8™ i sin globala organisation. Avtalet avser licenser och tjänster till ett värde om cirka 59 miljoner norska kronor.

Genom att implementera IFS Applications 8 expanderar WSS sin användning av IFS-teknologi inom ett antal affärsprocesser. Implementeringen kommer att hjälpa WSS att standardisera och optimera arbetsprocesser som logistik, ekonomi, försäljning och service. IFS-lösningen kommer att rullas ut till cirka 2 000 användare anställda över WSS:s globala nätverk.

IFS Applications 8 ersätter en rad olika äldre system och skapar därmed en mer effektiv affärssystemsarkitektur.

– Sedan den första implementeringen i 1999 har vi etablerat en välfungerande affärsrelation med IFS. Genom att använda IFS Applications 8 som vår centrala plattform blir det möjligt att ytterligare effektivisera vår verksamhet och närma oss en standard affärslösning, säger Mette Ungersness Bakke, ordförande, Wilhelmsen IT Services.

– Vi är stolta över WSS fortsatta förtroende för våra lösningar och tjänster. IFS Applications 8 är baserad på vår samlade branschkunskap, tillgängliga som standardfunktionalitet. Genom att standardisera sina affärsprocesser är vi övertygade om att WSS kommer att dra fördel av förbättrad effektivitet och kontroll, säger Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia.

Implementeringsprojektet påbörjas i augusti.

Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om Wilhelmsen Ships Service
Wilhelmsen Ships Service AS är en del av Wilhelmsen Maritime Services som ingår i koncernen Wilh. Wilhelmsen. Företaget har världens största nätverk för sjöfartstjänster med 4 500 anställda aktiva vid 2 400 hamnar i 125 länder. Wilhelmsen Ships Service levererar säkerhetsprodukter och -tjänster, Unitor-produkter, Unitor- och Nalfleet-kemikalier, marin logistik samt skeppsklarering inom sjöfartsindustrin. Förra året levererade företaget produkter till 25 000 fartyg och hanterade 65 000 hamnangöringar.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt. IFS har över 2100 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013 kl. 15.30.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.

Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Sedan den första implementeringen i 1999 har vi etablerat en välfungerande affärsrelation med IFS. Genom att använda IFS Applications 8 som vår centrala plattform blir det möjligt att ytterligare effektivisera vår verksamhet och närma oss en standard affärslösning.
Mette Ungersness Bakke, ordförande, Wilhelmsen IT Services