InDex Pharmaceuticals presenterar på Barclays Global Healthcare Conference och Carnegie Nordic Virtual Healthcare Seminar

Report this content

10 mars 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget på Barclays Global Healthcare Conference torsdagen den 11 mars 2021 och på Carnegie Nordic Virtual Healthcare Seminar fredagen den 12 mars 2021, båda kl. 13:30 CET.

Presentationen på Barclays Global Healthcare Conference kommer att kunna följas live eller ses i efterhand via https://kvgo.com/2021-global-healthcare-conference/index-pharma-march-2021, och kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på InDex hemsida (www.indexpharma.com).

För mer information
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 kl. 11:30 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Taggar: