InDex Pharmaceuticals uppdaterar ägarlistan

Report this content

28 oktober 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att de har uppdaterat ägarlistan på hemsidan med ägarinformation per den 18 oktober 2019.

De 15 största ägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) var per den 18 oktober 2019:

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital % Röster %
SEB Venture Capital 12 994 367 14,6 14,6
Stiftelsen Industrifonden 12 865 296 14,5 14,5
Linc AB 8 875 650 10,0 10,0
Fjärde AP-fonden 6 400 000 7,2 7,2
Avanza Pension 3 338 907 3,8 3,8
Staffan Rasjö 3 124 718 3,5 3,5
Originat AB 2 700 000 3,0 3,0
SEB Life International 2 321 225 2,6 2,6
Skandinaviska Enskilda Banken SA 2 300 000 2,6 2,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 001 604 2,3 2,3
SEB Stiftelsen 1 785 714 2,0 2,0
Ponderus Invest AB 1 000 000 1,1 1,1
Rune Pettersson 980 081 1,1 1,1
ABN AMRO Global Custody Services NV 913 955 1,0 1,0
Ålandsbanken 891 735 1,0 1,0

 

För mer information: 
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

 

Kort om InDex Pharmaceuticals                           
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl. 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera