InDex Pharmaceuticals uppdaterar ägarlistan

Report this content

12 mars 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ägarlistan på hemsidan uppdaterats med ägarinformation per 26 februari 2021.

De 15 största ägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) var per 26 februari 2021:

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital % Röster %
Linc AB 69 920 567 13,1% 13,1%
HBM Healthcare Investments 52 916 667 9,9% 9,9%
Fjärde AP-fonden 52 314 074 9,8% 9,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 25 330 798 4,8% 4,8%
Handelsbanken Läkemedelsfond 25 000 000 4,7% 4,7%
SEB-Stiftelsen 19 047 617 3,6% 3,6%
SEB Life International 13 927 350 2,6% 2,6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 13 472 878 2,5% 2,5%
SEB Venture Capital 12 994 367 2,4% 2,4%
Stiftelsen Industrifonden 12 865 296 2,4% 2,4%
Bengt Thornberg 12 671 394 2,4% 2,4%
Staffan Rasjö 11 797 670 2,2% 2,2%
S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse 10 000 000 1,9% 1,9%
Originat AB 7 000 000 1,3% 1,3%
Rune Pettersson, dödsbo 5 880 486 1,1% 1,1%
 

För mer information
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 13.45 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Taggar: