Save the date: InDex Pharmaceuticals arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 25 april 2018

Report this content

26 mars 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex”) meddelar idag att bolaget kommer att arrangera en kapitalmarknadsdag i Stockholm onsdagen den 25 april 2018 för investerare, analytiker och media.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att belysa tarmsjukdomen ulcerös kolit och läkemedelskandidaten cobitolimod ur ett vetenskapligt och marknadsmässigt perspektiv. Cobitolimod är en ny och unik Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist under utveckling av InDex som en ny behandling för måttlig till svår ulcerös kolit. Cobitolimod utvärderas för närvarande i fas IIb-studien CONDUCT, och målet är att ha huvudresultat från studien under fjärde kvartalet 2018.

För presentationerna står medlemmar ur InDex ledning samt professor Raja Atreya från universitetet i Erlangen-Nürnberg och professor Walter Reinisch från medicinska universitetet i Wien som är internationellt framstående forskare inom inflammatorisk tarmsjukdom. De kommer att dela med sig av sin expertis om området och ge sin syn på cobitolimod.

Dagen inleds med registrering kl. 9:00 och avslutas med lunch och mingel kl. 12:00. Eventet kommer att äga rum i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Presentationerna kommer att hållas på engelska och webbsändas. Filmen kommer sedan att finnas tillgänglig på InDex hemsida. Ytterligare detaljer kring dagen kommer att presenteras framöver.

Om du önskar anmäla dig redan nu går det bra via e-mail till annika.lindmark@indexpharma.com.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com


Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid aktiv ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan.

Baserat på de lovande resultaten i tidigare kliniska studier genomför nu InDex fas IIb-studien CONDUCT för att utvärdera högre doser och doseringsfrekvenser än i tidigare kliniska studier med cobitolimod. Målsättningen med studien är att optimera behandlingen och uppnå väsentligt högre effekt, med bibehållen god säkerhetsprofil. CONDUCT-studien kommer totalt att omfatta 215 patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit vid 90 kliniker i 12 länder. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att inducera klinisk remission jämfört med placebo. Dosoptimeringsstudien utvärderar tre olika dosstyrkor och två olika doseringsfrekvenser av cobitolimod. Målet är att ha huvudresultat från studien under fjärde kvartalet 2018. Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Taggar: