Inhalation Sciences Sweden AB (publ) Delårsrapport 2019 publicerad

Inhalation Sciences VD Lena Heffler: ”ISAB teknologier har bekräftats som ledande inom preklinisk inhalationsforskning genom starka vetenskapliga publikationer, vi strävar efter att ta PreciseInhale in till det kliniska området, och vid utgången av mars månad 2019 uppgick Ziccum-aktiens stängningskurs till 14,65 kronor vilket motsvarar en kursuppgång med 144 % sedan årsskiftet.”

Sammanfattning av delårsrapporten

Inhalation Sciences Sweden AB's första kvartal utmärkes av en rad aktiviteter:

  • En ansökan om projektbidrag för utveckling av ett standardiserat in vitro instrument för toxicitets-screening har tillsammans med Fraunhofer och InSCREENex skickats till in till EUs SME program Eurostars
  • En ny produktingenjör har rekryterats för att stärka upp produktion, leverans och service
  • Vi strävar efter att ta PreciseInhale in till det kliniska området. ISAB har hittat unik nisch i marknaden med precisionsdosering med målsättning att produkten ska bli världsledande
  • Vid utgången av mars månad 2019 uppgick Ziccum-aktiens stängningskurs till 14,65 kronor vilket motsvarar en kursuppgång med 144 % sedan årsskiftet. Marknadsvärdet på ISABs aktieinnehav i Ziccum uppgick den 31 mars 2019 till cirka 32,1 MSEK

Första kvartalet (jan-mar) 2019

  • Nettoomsättning 700 (69) tkr
  • Rörelseresultat -2 339 (-3 970) tkr
  • Resultat per aktie före utspädning -0,29 (-0,47) SEK
  • Resultat per aktie efter utspädning -0,29 (-0,47) SEK

LÄSA HELA RAPPORTEN HÄR.  

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD 
E-post: lena.heffler@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 205 9620

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 16 maj 2019.

Taggar:

Prenumerera