Inhalation Sciences Sweden AB (publ) publicerar Delårsrapport Q2 2019

Report this content

Inhalation Sciences VD Lena Heffler: ”Ytterligare en milstolpe passerades under kvartalet då startskottet gick för att validera PreciseInhale som teknologi för kliniskt bruk. ISAB har under Q2 fått också sin första återköpsorder för ett PreciseInhale, en mycket viktig milstolpe för teknologin och bolaget. Med klinikvalideringen startad och DissolvIt på väg mot kommersialisering är målsättningen fortsatt att uppnå kassaflödespositivt resultat på helårsbasis under 2020.”

Sammanfattning av delårsrapporten

Inhalation Sciences Sweden AB's andra kvartal utmärkes i huvudsak av följande:

  • Den 7 maj erhöll ISAB en order på ett PreciseInhale-system från en befintlig kund med ordervärde uppgående till cirka 1,6 MSEK. Ordern inkluderar plattformens unika integrerade inhalator-aktuator och levererades under det andra kvartalet 2019
  • Startskottet har nu gått för att validera PreciseInhale - teknologin för kliniskt bruk. Den kliniska valideringsstudien har finansierats i sin helhet genom att ISAB avyttrat 400 000 st. aktier i intresseföretaget Ziccum AB (publ). Försäljningslikviden uppgick till cirka 5,2 MSEK

Apr-jun 2019

Nettoomsättning 2 695 tkr (769)

Rörelseresultat -821 tkr (-3 799)

Resultat per aktie före och efter utspädning 0,44 SEK (-0,43)

Jan-jun 2019

Nettoomsättning 3 395 tkr (838)

Rörelseresultat -3 159 tkr (-7 778)

Resultat per aktie före och efter utspädning 0,15 SEK (-0,90)

LÄSA HELA RAPPORTEN HÄR.  

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD 
E-post: lena.heffler@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 205 9620

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 22 augusti 2019.

Taggar: