Insplorions sensorer ska mäta Göteborgs stadsluft genom västsvensk Internet of Things-hub

Göteborgs Stad leder en grupp med 14 parter, där Insplorion ingår, som har fått ett anslag på 12 miljoner kronor av Vinnova för att med Internet of Things (IoT) och sensorer utveckla ett effektivare system för insamling av information om städers luft- och vattenkvalitet.

Målet med projektet, som heter Luft och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT), är att bidra till bättre hälsa hos medborgare över hela världen genom att möjliggöra bättre beslutsunderlag och förändra människors beteenden. Inom projektföregångaren Miljöväder har en hårdvaruplattform utvecklats med ett antal sensornoder som Insplorions sensorer ska anslutas till för att mäta Göteborgs stads luftkvalitet och presentera resultaten publikt. Uppsala Kommun och Centro Mario Molina i Santiago de Chile är parter i projektet som kommer sprida konceptet i Sverige och i världen.

”Vi har under en tid haft bra kunskapsutbyte med IVL kring bland annat resultaten ifrån Miljöväder projektet. Det är mycket roligt att vi nu blir en part med vår luftkvalitetsensor vid uppskalningen av projektet.” säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion. "Nu får vi en samarbetsplattform där våra sensorer för luftkvalitet mäter och ger input till applikationer som är uppkopplade i molnet. Intressant är även hur projektet når ut i världen där sensorplattformen kommer testas ibland annat Santiago i Chile".

Den totala budgeten för det treåriga projektet är ca 25 MSEK där VINNOVA finansierar med 12 MSEK. Insplorions del motsvarar knappt 0,9 MSEK som finansieras av VINNOVA med knappt 0,4 MSEK. I konsortiet bidrar företagen TalkPool, Vinnter, Rent Dagvatten, SHS, Ericsson, IMCG, Insplorion, Hagström Consulting och Universeum. Dessutom deltar forskningsinstituten IVL, Acreo, TII. Göteborgs Stad projektleder och samarbetar med Uppsala kommun och Centro Mario Molina i Santiago de Chile som kommer att använda projektets resultat i sin verksamhet.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande 6 juli 2017.

Taggar:

Prenumerera