Ledning och nyckelpersoner tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram

VD Patrik Dahlqvist och ordförande Jan Wahlström tecknar sig för 25 000 nya aktier var, övriga sex nyckelpersoner för 48 000 aktier och bolaget tillförs totalt 1 201 100 kr. För att möjliggöra likviden har VD nyligen sålt aktier för omkring 85 000 kr. Med de nyss och tidigare i år utförda transaktionerna har både VD och ordförande utökat sitt innehav med cirka 60 000 respektive 67 000 aktier.

”När Patrik Dahlqvist och Jan Wahlström tillträdde som VD respektive ordförande i slutet av 2013 var Insplorion ett litet projekt, med spännande möjligheter, men också med stora osäkerheter. Jan och Patrik blev en viktig injektion för företaget. Utvecklingen som skett därefter är mycket glädjande. Jag är glad att de två både kan ta del av framgången tills nu och vill fortsätta utveckla bolaget. Det är speciellt bra att de två har investerat i och stärkt sitt ägande i bolaget inför den resa vi har framför oss. Jag ser stora möjligheter för Insplorion bl. a. inom  ”uthållighetsområden” som förnybar energi, miljö- och klimatavtryck”, kommenterar Prof. Bengt Kasemo, grundare och tidigare ordförande i Insplorion.

Insplorion har haft tre serier inom sitt incitamentsprogram, Serie 2013/2017, den serie som VD och ordförande har sina teckningsrätter inom, har uppgått till 165 000 optioner med rätt att teckna till 10 kr. Serie 2015/2017 har uppgått till 45 000 teckningsoptioner med rätt att teckna till 12,80 kr. Serie 2016/2018 omfattar totalt 90 000 optioner med rätt att teckna till 16,20 kr där 33 500 outnyttjade teckningsoptioner kvarstår. Programmen har främst riktat sig till ledning och nyckelpersoner inom bolaget. Samtliga har värderats utifrån Black&Scholes modell för optionsvärdering där en option ger rätt att teckna en aktie.

Serierna 2013/2017 och 2015/2017 är därmed fullt utnyttjade och serie 2016/2018 omfattar 33 500 outnyttjade teckningsoptioner. Fullt nyttjande av kvarstående optionsprogram skulle motsvara ett kapitaltillskott på 542 700 kr motsvarande 0,51% av bolagets utestående aktier (baserat på 6 548 481 aktier).

Antal aktier i Insplorion kommer uppgå till 6 548 481 efter att de 98 000 nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
 
Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande 21 december 2017.

Taggar:

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag tre huvudsakliga verksamhetsgrenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Vår sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö, tack vare att sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera