Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 3 januari 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 13 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 7 064 083. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 33 557. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 7 097 640. Konverteringspriset blir 14,9 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 500 000 SEK. Aktiekapitalet efter konvertering uppgår till 1 064 646,33 kr.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera