Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion med anledning av genomförd företrädesemisson

Report this content

Med anledning av den företrädesemission som framgångsrikt genomfördes i december har omräkning gjorts i enlighet med villkoren teckningsoptionsprogrammet TO1. Tredje teckningsperioden inleddes den 22 januari och pågår fram till 5 februari 2021.

Insplorion har ett utestående optionsprogram, TO1 2018/2023 som delats ut till samtliga aktieägare i samband med finansieringsavtalet med ESGO som tecknades i början på 2018. TO1 handlas fram till 28 januari på Spotlight Stock Market (INSP TO1) vartefter handelsplatsen byts till Nasdaq First North från och med 29 januari 2021.   

För TO1 2018/2023 är teckningskursen 11,50 kr per aktie, oförändrad. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,033 aktier gentemot tidigare en (1) aktie. Omräkningen regleras under § 8 i VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I INSPLORION AB (PUBL) SERIE TO1 2018/2023.

Tredje teckningsperioden att växla optionerna (TO1) till aktier inleddes den 22 januari. Teckningsperioden pågår fram till 5 februari 2021.

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska anmälan/teckning ske till respektive förvaltare. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoption av serie 1 i god tid innan teckningstiden avslutas, kl 16.00 den 5 februari 2021.Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00 alt. info@eminova.se.

De kommande två teckningsperioderna löper enligt följande:

  • Lördagen den 22 januari 2022 till och med lördagen den 5 februari 2022
  • Söndagen den 22 januari 2023 till och med söndagen den 5 februari 2023

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på Insplorions hemsida: https://www.insplorion.com/sv/investerare/arkiv/esgo/

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com


 

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media