Penser Access: Insplorion – Allt bredare bas för Insplorion

Insplorion levererade ett rörelseresultat på -2,5 mkr i Q1’20, vilket var i linje med förväntningarna och i nivå med resultatet i Q4’19. Utvecklingen av batterisensoraffären har påverkats mest av covid-19 så här långt enligt Insplorion. Några partners har drabbats av nedstängningar, vilket inneburit tappad effektivitet inom ett antal delprojekt. Det är dock här vi ser högst potential på sikt för Insplorion. Aktien har kommit ned kraftigt i spåren av utbrottet av covid-19. Den långsiktiga potentialen har dock inte minskat, snarare tvärtom genom Insplorions nya projekt avseende vätgas. Sammantaget bedömer vi att aktien har en hög potential till en hög risk.


Läs den fullständiga analysen:https://links.penser.se/f/a/insp_20200515.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera