• news.cision.com/
  • Insplorion/
  • Sista dag för handel med BTA och förändring i antal aktier och röster i Insplorion till följd av nyemissioner

Sista dag för handel med BTA och förändring i antal aktier och röster i Insplorion till följd av nyemissioner

Report this content

Insplorion har under december 2020 genomfört en företrädesemission omfattandes 1 515 778 nya aktier. Sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att infalla den 7 januari 2021. Stoppdagen i Euroclear kommer att infalla den 11 januari 2021 med efterföljande omvandling till nya aktier den 13 januari 2021 samt förväntad leverans till respektive VP-konto eller depå senast inom ett par dagar därefter. 

Som tidigare kommunicerats har bolaget den 6 november 2020 genomfört en riktad emission av 1 500 000 nya aktier till en teckningskurs om 20 kronor per ny aktie (den ”Riktade Emissionen”). Vidare har bolaget under december 2020 genomfört en företrädesemission av 1 515 778 nya aktier till en teckningskurs om 20 kronor per ny aktie (”Företrädesemissionen”). Den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen tillförde således bolaget totalt cirka 60,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

Som tidigare kommunicerats omfattades Företrädesemissionen av garantiåtaganden om cirka 26,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 88 procent av emissionen. För emissionsgarantierna har en sedvanlig garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet utgått. Varje enskild garant har kunnat välja huruvida garantiersättning ska utbetalas av bolaget kontant eller i form av nya aktier. I syfte att möjliggöra betalning av garantiersättning i form av nya aktier fattade styrelsen i bolaget den 6 november 2020 beslut om en ytterligare riktad emission (dvs. utöver den Riktade Emissionen) av högst 132 820 nya aktier till en teckningskurs om 20 kronor per ny aktie mot betalning genom kvittning av fordran avseende garantiersättning. Garanterna valde att utnyttja möjligheten till betalning i form av nya aktier till ett sammanlagt antal om 123 725 nya aktier. Detta fick till följd att de transaktionsrelaterade kostnaderna minskade med 2 474 511,70 kronor jämfört med de 6,7 miljoner kronor som tidigare kommunicerats som kostnader för samtliga ovan nämnda emissioner baserat på antagandet att hela garantiersättningen skulle utgå kontant.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Insplorion med totalt 1 500 000 aktier, från 9 852 557 till 11 352 557 aktier. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Insplorion med totalt 1 515 778 aktier, från 11 352 557 till 12 868 335 aktier. Genom den ytterligare riktade emissionen för betalning av garantiersättning i form av nya aktier ökar antalet aktier i Insplorion med totalt 123 725 aktier, från 12 868 335 till 12 992 060 aktier. Efter registrering av samtliga nyemissioner hos Bolagsverket kommer antalet aktier och röster i bolaget således uppgå till totalt 12 992 060. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Patrik Dahlqvist, verkställande direktör Insplorion
Tel: +46 72 362 32 61
E-post: patrik.dahlqvist@insplorion.com

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media