AS Elektrisk får installationsuppdrag åt HENT

Report this content

Norska Instalcobolaget AS Elektrisk har fått i uppdrag att utföra elarbeten vid bygget av ett nytt äldreboende i Hurum utanför Drammen. Beställare av uppdraget är den nordiska byggentreprenören HENT och ordervärdet för AS Elektrisk ligger på cirka 40 miljoner.

Det nya äldreboende som ska byggas i Hurum ska bli 11 000 kvadratmeter. Verksamheten ska inrymma 110 vårdplatser med produktionskök, dagcenter, lokaler för behandling, träning och rehabilitering, hemtjänst och andra aktiviteter.

Uppdraget för AS Elektrisk är el- och teletekniska installationer.

- Det kommer att bli ett omfattande arbete och vi gläder oss och är stolta att vara en del i det här stora hälsoprojektet. Det är en stor milstolpe i Hurum kommun, säger Trond Brustad, vd för AS Elektrisk.

Hurum kommun har höga energi- och miljömål för det nya äldreboendet som ska certifieras som BREEAM-NOR Excellent. Fastigheten ska bli ett plusenerighus enligt FutureBuilt-standard vilket innebär att det ska producera mer energi än det förbrukar. Det ska lösas bland annat genom solceller, solfångare och energibrunnar.

AS Elektrisk startar sina installationsarbeten i projektet Hurum helsehus under 2019 och ska vara klara till sommaren 2021.För ytterligare information:
Trond Brustad, vd AS Elektrisk
Telefon +47 982 696 10, trond.brustad@elektrisk.no

Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig Instalco
Telefon +46-70-913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom VS, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 60-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi gläder oss och är stolta att vara en del i det här stora hälsoprojektet
Trond Brustad, vd AS Elektrisk.