Citat

Vi ser fram emot att ingå i ett större lag som både kan stötta, sporra och tävla mot varandra.
Mikael Fasnacht, vd Tingstad Rörinstallation
Med förvärvet av Medby går vi in på en ny geografisk marknad
Roger Aksnes, Instalco
Vi har samlat regionens bästa specialister i en unik installatörsgrupp
Richard Olsson, vd Rörläggaren
Det här är en totalrenovering med omfattande rörarbeten.
Ola Klockaås, vd VVS Kraft
Vi gläder oss och är stolta att vara en del i det här stora hälsoprojektet
Trond Brustad, vd AS Elektrisk.
Tillsammans kan vi producera snabbt och effektivt med hög kvalitet.
Kenneth Borg, vd Timab
Patrik Persson, affärsområdesansvarig Instalco Syd
Insta-EL fyller en lucka inom Instalco för de riktigt stora projekten i Skåne.
Ett bra exempel på samarbetet mellan våra finska dotterbolag.
Robin Boheman, affärsområdesansvarig Finland
Instamate är ett speciellt intressant case
Robin Boheman, förvärvs- och affärsutvecklingschef Instalco.
Förvärvet av den här divisionen öppnar upp nya affärsmöjligheter.
Peter Westman, affärsområdesansvarig Instalco Öst.
Södermanland med Mälardalen är en intressant marknad. Genom det här strategiska förvärvet tar vi en ny position inom el- och säkerhetsområdet här.
Klas Larsson, affärsområdesansvarig Instalco Väst
Med tre Instalco-bolag inom flera dicipliner utvecklar vi en helt ny och modern handelsplats .
Johan Larsson, affärsområdesansvarig Instalco Nord
Vi är glada att vi med vår kompetens får vara med och utveckla en ny skola i Falun där det finns ett stort behov fler skolplatser.
Kjell Jonsson, vd VVS Installatör
ESS kommer att bli en mötesplats för forskare från hela världen
Tomas Engström, Vd Bi-Vent
Aircano passar väl in i Instalcofamiljen.
Peter Westman, affärsområdesansvarig Instalco Öst
Vi kommer att använda Instalcos ”Start up-modell” vid särskilda tillfällen.
Robin Boheman, förvärvs- och affärsutvecklingschef Instalco
EKTK:s specialisering inom industrin är ett intressant område för Instalco att växa i.
Johan Larsson, affärsområdesansvarig Instalco Nord
Det här projektet med ett 100 meter högt hus kommer att bli ett nytt landmärke i Stockholm.
Fredrik Ifwer, VD Ohmegi
Uppdraget vid sjukhuset är ett omfattande arbete
Anders Lindén, VD APC Elinstallatören
Det här är ett bra exempel hur vi på bästa sätt kan leverera en mulitdiciplinär och smidig lösning till kunden.
Patrik Persson, affärsområdesansvarig Instalco Syd.
MSI har gedigen erfarenhet och är specialister inom sina områden.
Klas Larsson, affärsområdesansvarig Instalco Väst
I det här fallet bidrar vi till att säkerställa att public service får rätt förutsättningar för att fungera.
Ola Klockarås, VVS Kraft
Rörman är ett bra komplement till våra bolag i regionen där vi också nu kan öka kapaciteten inom service.
Patrik Persson, affärsområdesansvarig Instalco Syd
. I det här fallet bidrar vi till utvecklingen av ett modernare, säkrare och mer levande område mitt i Stockholms city.
Göran Johnsson, VD Rörgruppen
Det nya systemet ger 80 procent mer ljus samtidigt som det ger 40 procent energibesparing.
Håkan Pettersson, projektledare JN El
Med förvärvet av Teknisk Ventilasjon kliver vi in på en ny geografisk marknad i Norge.
Per Sjöstrand, VD Instalco
Med APC stärker vi vår närvaro i den expansiva regionen Östergötland där Linköping och Norrköping är viktiga orter.
Klas Larsson, affärsområdesansvarig Instalco Väst
Det här är ett mycket bra exempel på samarbete inom Instalco.
Vidar Lien, VD Vito
Det känns mycket bra att ta nästa steg i vår utveckling tillsammans med Instalco.
Christina Sonesson, VD Dala Kylmecano
Ohmegi och VVS-metoder har bra erfarenhet att jobba tillsammans.
Fredrik Ifwer, VD Ohmegi
Det här är vårt första projekt där vi har el, VS, ventilation och sprinkler i samma uppdrag
Johan Larsson, affärsområdesansvarig Instalco Norr
Ola Klockarås, VD VVS-Kraft
Vår ambition är att fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar inom större VS- och kylentreprenader. Som en del av Instalco har vi nu möjlighet att ta det klivet.
Richard Masiello, VD Rikelektro
Vi kommer in i Instalco med en ny typ av kunder som de andra Instalcobolagen också kan ha nytta av.
Projektet betyder mycket för folkhälsan och turismen i regionen.
Johan Larsson, affärsområdesansvarig Instalco Norr
Patric Larzson, VD LG Contracting
Samverkansavtalet ger alla parter fördelar.
Vi är med tidigt i projekteringen
Tomas Gauffin, VD Klimatrör